Novi zakon pomaže osiguravajućim društima u finansijskom oporavku

Osiguravajuca drustvaNovi Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju Republike Srpske, koji je od juče u primjeni, trebalo bi da donese znatne efekte u finansijskom oporavku osiguravajućih društava, jer je predviđeno smanjenje troškova osiguranja, izjavio je danas predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranja Privredne komore Srpske Milomir Durmić.
– Postoje društva koja imaju problema sa kapitalom i tehničkim rezervama. Posredstvom datih zakonskih rješenja ova društva će imati zamajac da krenu ka oporavku – rekao je Durmić i dodao da će izmjene u novom zakonu u odnosu na prethodni omogućiti i oporavak i bolje uređenje tržišta osiguranja.
Prema njegovim riječima, novim Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju definisana je postepena liberalizacija tog tržišta u više faza koja treba da bude obavljena u narednih osam godina.
– Ovim aktom predviđeno je i povećanje osiguranih suma kod obaveznog osiguranja u saobraćaju, povećanje osiguranih suma putnika u javnom prevozu, veća ovlaštenja Agenciji za osiguranje u upravnom postupku nadzora koje vrši prema osiguravajućim društvima – naveo je Durmić.
Durmić je naglasio da ovaj zakon u više članova identifikuje i definiše vantarifne popuste, a što je ranije predstavljalo problem za osiguravajuća društva.

Leave a Reply