Info Pult

Obuka za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj

By | Edukacija | No Comments

Obuka će biti organizovana u prostorijama Privredne komore Republike Srpske dana 12.10.2018 od 12:00 do 15:00 časova. Obuka treba da pomogne odgovornim licima u organima, organizacijama i poslovnim subjektima sa 15 i više radno angažovanih lica da stvore uslove za bezbjedno prijavljivanje korupcije, efikasno postupe po prijavi i obezbijede zaštitu lica koja prijavljuju korupciju.

Poziv za obuku_zaštita prijavilaca korupcije

sajt een

Na sastanku „Communication Champions-a“ o društvenim mrežama, „kulturi“ i strategiji komuniciranja

By | EEN, Novosti iz Komore | No Comments

Korišnjenje društvenih mreža i stvaranje „kulture“ unutar Evropske mreže preduzetništva, bile su teme prvog dana dvodnevnog redovnog sastanka „Communication Champions-a“ u Briselu, kojem prisustvuje i predstavnik BiH u ovom tijelu, Vladimir Blagojević.
Drugi dan sastanka posvećen je unapređenju strategija komuniciranja Evropske mreže preduzetništva, koju su svi konzorcijumi obavezni da izrade u cilju kvalitetnije promocije Mreže.
Podsjećamo, Privredna komora Republike Srpske član je Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske.

Business, technology, internet concept on hexagons and transparent honeycomb background. Businessman pressing button on touch screen interface and select b2b

Bilateralni susreti privrednika Republike Srpske i Njižnjeg Novgoroda, 01.10.2018. godine, Banja Luka

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Delegaciju iz Rusije predvodi Evgeny Lyulin, zamjenik gubernatora Njižnjenovgorodske oblasti, a uz njega, osim privrednika, delegaciju čine i Tyubekina Ksenia, načelnik Odjeljenja za međunarodne odnose i realizaciju projekata, Alexander Pushkin, direktor Odjeljenja za trgovinu sa inostranstvom, Alexander Anosov, zamjenik direktora Odjeljenja za trgovinu sa inostranstvom, te Yury Smorodov, šef kancelarije za saradnju između Nižnjeg Novgoroda i Republike Srpske.

Read More
privreda rs

Konferencija „Privreda Republike Srpske od 2019. do 2022. godine – dijalog za budućnost“ 28.09.2018. godine, Konferencijska sala Vlade RS

By | Aktuelnosti, slide | No Comments

Jedan od zadataka Konferencije je i dodatno unapređivanje dijaloga između Vlade Republike Srpske i poslovne zajednice, koji je intenziviran prošle godine, organizovanjem zajedničkog panela „Dogovorom do uspješnije Srpske“, a nastavljen ove godine zajedničkim aktivnostima i nizom okruglih stolova na izradi Nacrta smjernica za razvoj privrede Republike Srpske.

Read More
Intermoob 2018

21. Меđunаrоdni sајam drvnе tеhnоlоgiје – INTERMOB, Sајm zа prоizvоdnju mаdrаcа – PROMATT i 31. Меđunаrоdni sајam mаšinа zа оbrаdu drvеtа – WOOD PROCESSING MACHINERY, 13.10 – 17.10. 2018. Istаnbul

By | Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

U pеriоdu оd 13. dо 17. оktоbrа 2018. gоdinе u Istаnbulu, Тurskа biće organizovani 21. Меđunаrоdni sајаm drvnе tеhnоlоgiје – INTERMOB, Sајаm zа prоizvоdnju mаdrаcа – PROMATT i 31. Меđunаrоdni sајаm mаšinа zа оbrаdu drvеtа – WOOD PROCESSING MACHINERY. Privrеdnа kоmоrа Rеpublikе Srpskе, u sаrаdnji sа еkskluzivnim zаstupnikоm Тuјаp sајmоvа „Аdоnis“, оrgаnizuје pоsјеtu dоmаćih privrеdnikа оvim sајmоvimа u pеriоdu 13.-15.10.2018. gоdinе.

Pоsјеtiоci sајmа ćе imаti priliku dа vidе lаminаtnе pоdоvе, pаnеlе, оprеmu zа nајmеštај, mаšinе zа prоizvоdnju nаmјеštаја, mаšinе zа prоizvоdnju dušеkа, mаšinе i tеhničku оprеmu zа zаvršnu оbrаdu, prоizvоdnju еnеrgiје i griјаnjе nа drvеnа gоrivа, itd. Višе infоrmаciја о оvоm Sајmu mоžеtе prоnаći nа sајtоvimа http://intermobistanbul.com/en/scope-of-the-fair, http://promattfair.com/en/scope-of-the-fair i http://agacmakinesi.com/en/scope-of-the-fair.

U sklаdu sа prаvilimа i uslоvmа аgеnciје i оrgаnizаtоrа sајmоvа, оbаvјеštаvаmо Vаs dа sајаm u оvоm аrаnžmаnu, mоgu dа pоsјеtе dvа prеdstаvnikа јеdnе kоmpаniје. Оrgаnizаtоr pоkrivа trоškоvе smјеštаја sа dоručkоm zа dviје nоći, ulаzаk nа sајаm, trаnsfеr оd аеrоdrоmа dо hоtеlа i оd hоtеlа dо sајmа, а smјеštај је u hоtеlimа sа 4* i 5*. Pоsјеtilаc imа оbаvеzu dа plаti svоје putnе trоškоvе i аdministrаtivnе trоškоvе, а prаvо učеšćа imајu sаmо zаpоslеni u kоmpаniјi. Таkоđе, аgеnciја vrši i rеzеrvаciје аviо kаrаtа prеmа Vаšim pоtrеbаmа.

Krajnji rok za prijavu učešća je 28.09.2018.

Prijava

Poziv

MAkek

Меđunаrоdni sајam mеtаlskе industriје, mаšinа zа mеtаl i tеhnоlоgiје – MAKTEK 2018, 02.10 – 07.10. 2018. Istanbul

By | Metalurgija i obrada metala, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Pоsјеtiоci sајmа ćе imаti priliku dа vidе mаšinе zа оbrаdu mеtаlа, mаšinе zа sјеčеnjе, оprеmu zа mјеrеnjе i kvаlitеt, zаvаrivаnjе i rеzеrvnе diјеlоvе, sistеmе zа pоdmаzivаnjе i hlаđеnjе, itd. Višе infоrmаciја о оvоm Sајmu mоžеtе prоnаći nа sајtu http://maktekfuari.com/en/scope-of-the-fair.

Read More

Regionalna konferencija „Nova dinamika tehničkog i stručnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu“

By | Novosti iz Komore | No Comments

Predstavnik Privredne komore Republike Srpske učestvuje na Regionalnoj konferenciji o dinamici tehničkog i stručnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu, koja se održava u Berlinu 03 i 04. jula 2018.god. Konferencija se održava u sklopu Berlinskog procesa i inicijative za unapređenje regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana uz IMG-700f9fb93f17ee052dd7d78b2a3d7275-Vpodršku Vlade Njemačke odnosno Federalnog Ministarstva za ekonomsku saràdnju i razvoj. Učesnici na konferenciji su predstavnici Ministarstava prosvjete i obrazovanja, Privrednih komora, predsavnici preduzeća, stručnih škola i drugih aktera u sistemu dualnog obrazovanja zemalja Zapadnog Balkana, odnosno Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Albanije. Konferencija je posvecena temi stručnog obrazovanja u svjetlu sve bržih promjena na  tržistu rada. Regionalne ekonomije se susreću sa mnogim izazovima u smislu unapređenja tenologija i digitalizacije, što bitno utiče na potrebu da se sistem stručnog obrazovanja prilagodi i modernizuje. Predstavljeni su pozitivni primjeri iz regiona i mogućnosti za unapređenje stručnog obrazovanja i Sajtmodernizaciju nastavnih planova i programa, te uvođenja novih profila zanimanja u skladu sa potrebama tržista rada. U okviru dvodnevne konferencije planirane su posjete trening centrima, te srednjim stručnim skolama.

UNWTO takmičenje za pokretanje turizma

By | Aktuelnosti, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

UNWTO, u partnerstvu sa „Globalia“-om, vodećom turističkom grupacijom u Španiji i Latinskoj Americi, organizuje prvo UNWTO takmičenje za pokretanje turizma (1st UNWTO Tourism Startup Competition). To je prva i najveća inicijativa na svijetu koja je posvećena identifikaciji novih kompanija koje će voditi transformaciju sektora turizma. Da bi se pronašli najbolji projekti, poziv za konkurente biti će pokrenut u 164 zemlje.

Cilj programa je odabrati najbolja rješenja i najrazvijenije projekte, s tim da će se pretraživanje fokusirati na pronalaženje pionirskih prijedloga za primjenu novih tehnologija, kao i na startup-ima zasnovanih na novim poslovnim modelima, kao što je kružna ekonomija.

Jedan od stubova ovog takmičenja je dati vidljivost projektima koji su posvećeni unapređenju održivosti u turizmu.

Da bi učestvovali na ovom globalnom takmičenju, startup-ovi moraju predstaviti poslovne modele koji se odnose na najmanje jedno od četiri glavna područja:

  1. Budućnost putovanja,
  2. Turističko iskustvo,
  3. Uticaj na životnu sredinu i
  4. Razvoj zajednice.

Oni koji su zainteresovani za učešće mogu pronaći više informacija i podnijeti svoje aplikacije putem web stranice programa na www.tourismstartups.org.

Aplikacije su otvorene od 26. juna do 3. septembra 2018. godine.

Omogućen povoljniji ambijent za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda i kapitalne investicije u poljoprivredi

By | Aktuelnosti, Poljoprivreda | No Comments

Vlada Republike Srpske na posljednjoj sjednici usvojila je Prijedlog pravila o izmjenama i dopunama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima, čiji je osnovni cilj omogućavanje povoljnijeg ambijenta za kapitalne investicije u poljoprivredi i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Predloženim izmjenama i dopunama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima omogućava se dodatno smanjenje ukupne izlazne kamatne stope prema korisnicima kredita za kapitalne investicije u poljoprivredi sa kamatnom stopom od 3% i za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda sa kamatnom stopom od 3,3%.

Ove izmjene uslijedile su nakon što je Vlada usvojila Informaciju resornog Ministarstva kojom je predloženo smanjenje kamatnih stopa Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i poslovnih banaka radi poboljšanja ukupnih uslova finansiranja otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda, što je u interesu jačanja cjelokupne ekonomije Republike Srpske. Umanjenja su dostupna u okviru postojećih kreditnih linija namijenjenih ovim kategorijama korisnika, a koje se realizuju posredstvom finansijskih posrednika.

Predložene izmjene i dopune Pravila pružaju mogućnost povoljnijem finansiranju otkupa primarne poljoprivredne proizvodnje i kapitalnih ulaganja u poljoprivredu i prerađivačku industriju čime se doprinosi učinkovitijem povezivanju primarne proizvodnje sa  prehrambeno – prerađivačkim kapacitetima i prometnicima.

Izvor web: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Zakon o saobraćaju

Vlada Republike Srpske povukla Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

By | Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, Saobraćaj i veze, slide | No Comments

Ispred Udruženja društava za osiguranje poslanicima u Narodnoj skupštini upućen je stav Udruženja u kojem se navodi da ni nakon tri godine primjene Zakona, javnost i društva za osiguranje nisu upoznati sa načinom trošenja prikupljenih sredstava, kao i efektima primjene na prevenciju bezbjednosti u saobraćaju.

Read More
Obrazivabhe 1

Predstavnici Komore na stručnom studijskom putovanju u Njemačkoj

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj ovog stručnog studijskog putovanja jeste upoznavanje sa njemačkim obrazovnim sistemom u oblasti stručnog obrazovanja i sa najvažnijim akterima vezanim za upravljanje i oblikovanje tog sistema.

U okviru ove studijske posjete predstavnici Komora su imali mogućnost da posjete mnoge relevantne ustanove u oblasti stručnog obrazovanja, obrazovne centre u kojima se izvodi praktični dio nastave, Industrijsku i trgovinsku komoru.

Read More

Održana radionica: “Upravljanje lancima nabavke (engl. Supply Chain Management)”

By | Edukacija | No Comments

USAID Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM), u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, organizovao je  radionicu na temu: “Upravljanje lancima nabavke (engl. Supply Chain Management)”, 13. i 14.06.2018. godine.

Predavač na ovoj radionici bio je g-din. Martin Mirsky iz Sjedinjenih Američkih Država, renomirani stručnjak u oblasti upravljanja lancima nabavke, sa više od trideset godina radnog iskustva u zemljama Evrope, Azije i Sjeverne Amerike, koji je učesnike upoznao sa metodologijom uspješnog upravljanja zalihama kao preferiranog dobavljača automobilske industrije u SR Njemačkoj.IMG-07e415b97cd1680ebaac8ae413508dcc-V

U toku radionice predstavljeni su koncepti kao što su potražnje odnosno prognoze i naloga kupaca, planiranja proizvodnje i planiranja kupovine, kao i upravljanja zalihama. Pored toga predstavljena je politika organizacije koja definiše načine na koje se ostvaruju poslovni ciljevi te interaktivni timski pristup razvoju politike lanca snabdjevanja. Naglašen je značaj tehnologije koja uključuje poslovne sisteme koji prikupljaju finansijske informacije te sisteme za prikupljanje i praćenje podataka (npr. bar kodovi).

Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) je trogodišnji USAID-ov program koji ima za cilj povećanje broja radnih mjesta i nivoa prihoda kroz unapređenje trgovinske ekspanzije BiH u Evropsku uniju i IMG-cf0303ee8f85c4ba75c6fabd47b4b0bc-Vregionalna tržišta. Taj projekat moguće je ostvariti prvenstveno putem programa dodjele bespovratnih sredstava domaćim malim i srednjim preduzećima te organizacijama koje predstavljaju preduzeća s izvoznim potencijalom u sektorima drvoprerade, metaloprerade i tekstila,obuće i kože.

Eissmann Automotive Deutschland GmbH traži dobavljače alata

By | Metalurgija i obrada metala, Prilike za partnerstvo | No Comments

Renomirana njemačka kompanija Eissmann Automotive Deutschland GmbH koja u BiH traži dobavljače alata i/ili mašinogradnju. Kompanija Eissmann Automotive je specijalizovana za izradu elemenata enterijera u vozilima.

Kompanije iz BiH svoj interes za saradnju ostvaruju popunjavanjem upitnika iz priloga na njemačkom ili engleskom jeziku, a koji je potrebno dostaviti najkasnije do 31.05.2018. g. na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba

Zahtjevi prema dobavljacima

Upitnik za dobavljace

3

Sastanak na temu: “Načini finansiranja otkupa i preuzimanje domaćih poljoprivrednih proizvoda od strane prerađivačke industrije i trgovačkih robnih lanaca“

By | Novosti iz Komore, Poljoprivreda | No Comments

U prostorijama Privredne komore Republike Srpske, danas je održan sastanak na temu: „Načini finansiranja otkupa3 i preuzimanja domaćih poljoprivrednih proizvoda u 2018. godini od strane prerađivačke industrije i trgovačkih robnih lanaca“ u organizaciji Ministarstva poljoptrivrede, šumarstva i vodiprivrede Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali predstavnici privrednih društava iz oblasti prerađivačke industrije, predstavnici republičkih udruženja poljoprivrednika, predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Zadružnog saveza Republike Srpske, Investiciono razvojne banke Republike Srpske, Garantnog fonda Republike Srpske, Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, 2predstavnici banaka i trgovačkih lanaca.

Kraće vrijeme i manji troškovi gašenja firmi

By | Aktuelnosti | No Comments

Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak omogućiće brže zatvaranje onih firmi koje ispunjavaju sve uslove za to, uz minimalne troškove. Ova novina omogućena je Nacrtom zakona o likvidacionom postupku, koji je Vlada Srpske usvojila na posljednjoj sjednici.

– Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak sprovodi se tako da poslije donesene odluke o prestanku rada preduzeća svi ortaci, članovi ili akcionari preduzeća daju notarski ovjerene izjave da su izmirene sve obaveze prema povjeriocima i radnicima i da se slažu da se sprovede ovaj postupak. U skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku takođe ne treba da bude imenovan likvidacioni upravnik i samim tim troškovi su svedeni na minimum –  navedeno je u nacrtu zakona.

Novina u ovom zakonskom rješenju odnosi se i na unovčenje imovine u likvidacionom postupku, odnosno likvidacioni upravnik, uz saglasnost povjerilaca, pokretnu imovinu koja nije unovčena može predati humanitarnim organizacijama, socijalnim i obrazovnim ustanovama ako one na to pristaju. U poslovnoj zajednici koja je insistirala na donošenju ovog zakonskog rješenja navode da je neophodno ubrzati proces likvidacije preduzeća jer su dosadašnje prakse pokazale da taj proces dugo traje i iziskuje velike troškove.

– Do sada je likvidacioni postupak dosta dugo trajao i tu proceduru treba skratiti. Pored toga, s jedne strane u RS imamo ubrzanu proceduru otvaranja firmi, a novim zakonskim rješenjem omogućeno je da ona preduzeća koja imaju dovoljno likvidnog novca i žele ići u neke nove poduhvate likvidaciju mogu završiti u što kraćem vremenskom periodu, uz minimalne troškove – kazala je direktorica Privredne komore RS Dragica Ristić, koja je bila i član radne grupe koja je učestvovala u izradi Nacrta zakona o likvidacionom postupku.

Ristićeva očekuje i da učešćem šire društvene zajednice dodatno bude unaprijeđen tekst ovog zakonskog rješenja kroz javne rasprave.
U programu ekonomskih reformi RS za period 2018-2020. godine navedeno je da će Vlada RS inovirati Zakon o likvidacionom postupku.

– Cilj donošenja novog zakona je smanjenje troškova i ubrzanje procedure zatvaranja preduzeća jer su osnovni problemi u likvidacionom postupku dužina trajanja samog postupka, ali i veliki troškovi – navedeno je u Nacrtu zakona o likvidacionom postupku.

Izvor: Glas Srpske

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije

By | Aktuelnosti, Poljoprivreda | No Comments

Na osnovu člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji (“Službeni glasnik Republike Srpske “ broj : 34/18), 03.05.2018. godine objavljen je Javni poziv za kapitalne investicije.

Na osnovu člana 16. Pravilnika, javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i obrasci mogu se pruzeti na web sajtu Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Agencije za agrarna plaćanja.

SLUŽBENI GLASNIK

 

sajam

SEMINAR: „Priprema za sajmove od A do Z“

By | Edukacija, Metalurgija i obrada metala, Najave događaja, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Privrеdnа kоmоrа Republike Srpske u sаrаdnji sа GIZ EU Prolocal programom organizuje seminar na temu Priprema za sajmove od A do Z. Seminar će se održati 04.05.2018. godine u velikoj sali Privredne komore Republike Srpske sa početkom u 10:00 časova.

Predavač na navedenom seminaru je gospođa Spomeka Kolar-Zovko, vlasnica Akademie „Escolar“. Sa skoro 2.000 učesnika na godišnjem nivou, najsupješniji je trener za štand timove na svijetu. Gospođa Kolar-Zovko ima dugogodišnje izkustvo kao Key Account menadžer, pošto je već 1989. godine radila na sajmu CeBIT. Uz prodajne aktivnosti, bila je zadužena i za pripremu i provođenje prezentacija. U njenom fokusu su seminari i konsalting podrška za firme koje žele da globalno poboljšaju svoj brend, onlajn i oflajn.

Ukоlikо stе zаintеrеsоvаni zа učešće nа оvоm seminaru pоpunjеnu priјаvu učеšćа dоstаvitе putеm fаksа nа brој 051 215 565 ili skеnirаnu nа mејl аdrеsu gordanas@komorars.ba i jelenat@komorars.ba. Rоk zа dоstаvlјаnjе priјаvа је 03.05.2018. gоdinе. Učešće na seminaru je besplatno, a broj učesnika je ograničen. Seminar je prvenstveno namjenjen preduzećima iz sektora metala i drvoprerade.

Prijavni obrazac

Agenda Sajam A-Z_MSP_04.05. BL

Poziv za seminar

FOKUS grupa: „PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSREĆU PRIVREDNICI I SAMOSTALNI PREDUZETNICI U SVOM POSLOVANJU“ Derventa, 19.04.2018

By | Novosti iz Komore | No Comments

Fokus grupe  će se održati 19.04. 2018. godine, sa početkom u 10:00 časova, u zgradi opštine Derventa (skupštinska sala, Ul. Trg oslobođenja 3).

Napominjemo da se radi o  četiri fokus grupe i ukupno trajanje istih je predviđeno u periodu od 10:00 do 15:00 časova. Možete iskazati interes za učešće u sve četiri fokus grupe, odnosno pojedinačno na određenoj fokus grupi za koju smatrate da Vam je najznačajnija.

S obzirom na važnost unapređenja poslovnog okruženja uvođenjem jednostavnijih administrativnih procedura i pružanjem boljih usluga investitorima, Privredna komora Republike Srpske je uključena u realizaciju dijela Projekta LIFE, koji se provodi u saradnji sa Grupacijom Svjetske banke  i uz podršku Britanske Ambasade u BiH.

Vladajuće strukture u opštini Derventa najavile su reformski pristup ovom problemu, uz podršku međunarodnih institucija, te cijenimo Vaše iskustvo i znanje po ovim pitanjima prijeko potrebnim kako bismo što kvalitetnije mapirali ključne prepreke i došli do što kvalitetnijih prijedloga.

POZIV Fokus grupa 1

POZIV Fokus grupa 2

POZIV Fokus grupa 3

POZIV Fokus grupa 4

 

FOKUS GRUPA: “Problemi sa kojima se susreću privrednici i samostalni preduzetnici u svom poslovanju“ 16.04.2018. Trebinje

By | Novosti iz Komore, Projekti | No Comments

Predstavnici Grada Trebinja su, uz podršku međunarodnih institucija, najavili reformski pristup ovom problemu, te kako bismo što kvalitetnije mapirali ključne prepreke i došli do što kvalitetnijih prijedloga, cijenimo da je Vaše iskustvo i znanje po ovim pitanjima prijeko potrebno.

Napominjemo da je Privredna komora Republike Srpske uključena u realizaciju dijela Projekta LIFE, koji se provodi u saradnji sa „Grupacijom Svjetske banke“ i uz podršku Britanske Ambasade u BiH, a imajući u vidu važnost unapređenja poslovnog okruženja uvođenjem jednostavnijih administrativnih procedura i pružanjem boljih usluga investitorima.

PU okviru Fokus grupe, poseban osvrt biće na:

 Privredu

  1. Registraciju preduzetnika
  2. Rješenje o privremenom prestanku obavljanja preduzetničke djelatnosti
  3. Registraciju nastavka obavljanja preduzetničke djelatnosti
  4. Promjenu podataka u rješenju o registraciji preduzetnika
  5. Odobrenje za vršenje prevoza za vlastite potrebe
  6. Izdavanje evidencije broja taksi prevoznika

Rad fokus grupe je predviđen u periodu od 10:00 do 11:00 časova, dok je moderator fokus grupe predstavnik grupacije Svjetske banke. Rok za prijavu je najkasnije do 16.04.2018. godine. Kontakt u Privrednoj komori Republike Srpske je Miroslav Minić, telefon: 051 222 991, e-mail: miroslavm@komorars.ba.

POZIV Fokus grupa 1

POZIV Fokus grupa 2

POZIV Fokus grupa 3

POZIV Fokus grupa 4

slika za sajt

Potpisan ugovor o realizaciji projekta podrške privrednim društvima

By | Novosti iz Komore, Projekat USAID Sida GOLD | No Comments

U Privrednoj komori Republike Srpske danas je potpisan ugovor o realizaciji projekta podrške privrednim društvima  u okviru USAID-ovog  Projekta unapređenja radne snage i pristupa tržištima (USAID WHAM projekat).slika za sajt

Program podrške namjenjen je privrednim društvima za sufinansiranje procesa uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta, aktivnosti pristupa tržištima i obuke radne snage, finansiranog od USAID-a, WHAM i IESC-a, za sektore drvoprerade, metaloprerade, tekstila i obuće.

U programu učestvuju USAID-a, WHAM projekat, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS  i BFC SEE sertifikovani gradovi i opštine Doboj, Banja Luka, Trebinje,Kotor Varoš, Laktaši, Teslić, Gradiška. Komora upravlja realizacijom projekta.