Beauty Eurasia 2018 – 14. Međunarodni sajam kozmetike, ljepote i frizera, 12-14 april 2018

By 12. априла 2018. No Comments

U okviru ovog sajma u “navedenim datumima“ će se održati Buyer Mission Programi. Tokom programa održat će se brifing za privrednike,  bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti  najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za aplikacije“ na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu

Prilog – 1. polovina aprila

Apliakcioni formular

Datum/Vrijeme
12/04/2018 - 14/04/2018
Cjelodnevni događaj

Mjesto održavanja
Istanbul

Loading Map....