Obuka za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj

Obuka će biti organizovana u prostorijama Privredne komore Republike Srpske dana 12.10.2018 od 12:00 do 15:00 časova. Obuka treba da pomogne odgovornim licima u organima, organizacijama i poslovnim subjektima sa 15 i više radno angažovanih lica da stvore uslove za bezbjedno prijavljivanje korupcije, efikasno postupe po prijavi i obezbijede zaštitu lica koja prijavljuju korupciju.

Poziv za obuku_zaštita prijavilaca korupcije

Datum/Vrijeme
12/10/2018
12:00 - 15:00

Mjesto održavanja
Privredna komora Republike Srpske

Loading Map....