Info Pult

Prezentacija, Slobodan M. Dragičević

Digitalizacija: Inovativna poslovna rješenja bazirana na digitalnim tehnologijama u MSP u BiH

By | ICT, IT Centar, Zanimljivosti IKT | No Comments

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa planiranim aktivnostima projekta, te primjerima digitalnih rješenja iz BH poslovne prakse.

Primarni cilj projekta Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH, koji se u ovoj fazi provodi od marta 2019. do septembra 2021. godine, je da obezbjedi podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH da unaprijede svoje inovacione kapacitete putem korištenja digitalnih tehnologija, a kroz aktivnosti koje će u MSP unaprijediti razumjevanje prilika koje proizilaze iz poslovnih inovacija baziranih na digitalnim rješenjima, unaprijediti raspoloživost odgovarajuće podrške za preduzeća u ovoj oblasti, te ojačati saradnju MSP sa donosiocima relevantnih politika, predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija.

Read More
bisnode

Održan panel: „Stvarna vrijednost sertifikata u poslovanju kompanije“

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Bilo je riječi o transparentnosti finansijskih podataka kao preduslova za potvrdu kvaliteta poslovanja, sertifikaciji u cilju povećanja nivoa povjerenja među poslovnim subjektima, međunarodno priznatim vrijednostima, usklađenosti i standardizaciji poslovanja, kao i o uticaju sertifikacije na dalji razvoj kompanije i realnim benefitima sertifikovanih kompanija.

Read More

Pravilnik o ograničenjima i zabranama hemikalija

By | Novosti iz Komore | No Comments

Na osnovu novog Zakona o hemikalijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/18) pripremljen je nacrt novog Pravilnika o ograničenjima i zabranama hemikalija. Pravilnik je dat na javni uvid na internet stranici Ministarstva (sekcija Nacrti).

Pravilnik je usklađivan sa relevantim propisima Evropske unije:

  1. REACH regulativa (Regulativa 1907/2006) – Prilog 1 Pravilnika
  2. POPs regulativa (Regulativa 850/2004) – Prilog 2 Pravilnika
  3. VOC direktiva (Direktiva 2004/42) – Prilog 3 Pravilnika

Rokovi za primjenu pojedinih ograničenja i zabrana zasnovani su na onima koji su definisani u EU, ali su za neke definisani duži periodi odgode, imajući u vidu planirani rok objave ovog pravilnika.

Komentare možete dostaviti na ovu e-mail N.Dobrijevic@mzsz.vladars.net  adresu do 21. juna.

Prva regionalna konferencija pod nazivom „Izgradnja efikasnih, odgovornih i inkluzivnih institucija“

By | Novosti iz Komore | No Comments

U Ankari u Turskoj danas je počela Prva regionalna konferencija pod nazivom „Izgradnja efikasnih, odgovornih i asasinkluzivnih institucija“, koja okuplja učesnike iz više od 40 zemalja Evrope i Centralne Azije (ECA). Konferencija je okupila državne zvaničnike, međunarodne razvojne partnere, predstavnike privatnog sektora organizacija civilnog društva i akademske zajednice. Republiku Srpsku na ovom događaju predstavlja Ministar za naučni i tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Srđan Rajčević, šef kabineta ovog ministarstva, Dejan Ćućun, zatim pomoćnik ministra u Ministartvu uprave i lokalne samouprave, Nikola Knežević i direktor Sektora za ekonomsko pravne poslove u PKRS, Dragana Kokot.

Cilj konferencije je da u saradnji sa velikim brojem učesnika iz različitih javnih i privatnih oblasti diskutuju o izazovima koje stoje pred vladama i nastojanjima da se implementiraju reforme javne uprave kao odgovor na sve veći pritisak u pogledu sredstava, složenosti javnih usluga, zahtjeva za transparentnosti i inkluzijom i rastućem problemu migracija. Konferencija je organizovana uz podršku Svjetske banke u saradnji sa Odjeljenjem za međunarodni razvoj V. Britanije, Evropske komisije, SIGMA, UN Women i Razvojne banke Azije.

Predstavnik Privredne komore Republike Srpske na Poslovnom forumu Inicijative tri mora u Ljubljani

By | Novosti iz Komore | No Comments

Predstavnik Privredne komore Republike Srpske učestvuje na Poslovnom forumu Inicijative tri mora, koji je danas počeo u Ljubljani u Sloveniji. Forum će u toku dva dana okupiti više od 600 učesnika iz poslovnog svijeta iz 43 zemlje, a skup su na otvaranju pozdravili predsjednik Republike Slovenije, Borut Pahor, premijer Republike Slovenije, Marjan Šarec i predsjednik Privredne komore Slovenije, Boštjan Gorup. U toku dvodnevnog foruma na različitim panelima diskutovaće se o energiji, digitalizaciji, tranportu i inovacijama. Cilj je jače povezivanje aktera i kreiranje uslova za održivi rast i razvoj

sajt

granica

Unapređenje poslovne saradnje i uklanjanje izvoznih barijera teme konferencije u Novom Sadu

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Vladom AP Vojvodine, Pokrajinskim sekreterijatom za regionalni razvoj i međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Privrednom komorom Vojvodine, organizuje odlazak privrednika iz Srpske na ovaj sajam, u ovkiru kojeg je planirano i održavanje bilateralnih susreta privrednika, kao i tematskih konferenacija o privrednom povezivanju i predstavljanje turističkih potencijala.

Read More