Info Pult

Kraće vrijeme i manji troškovi gašenja firmi

By | Aktuelnosti | No Comments

Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak omogućiće brže zatvaranje onih firmi koje ispunjavaju sve uslove za to, uz minimalne troškove. Ova novina omogućena je Nacrtom zakona o likvidacionom postupku, koji je Vlada Srpske usvojila na posljednjoj sjednici.

– Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak sprovodi se tako da poslije donesene odluke o prestanku rada preduzeća svi ortaci, članovi ili akcionari preduzeća daju notarski ovjerene izjave da su izmirene sve obaveze prema povjeriocima i radnicima i da se slažu da se sprovede ovaj postupak. U skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku takođe ne treba da bude imenovan likvidacioni upravnik i samim tim troškovi su svedeni na minimum –  navedeno je u nacrtu zakona.

Novina u ovom zakonskom rješenju odnosi se i na unovčenje imovine u likvidacionom postupku, odnosno likvidacioni upravnik, uz saglasnost povjerilaca, pokretnu imovinu koja nije unovčena može predati humanitarnim organizacijama, socijalnim i obrazovnim ustanovama ako one na to pristaju. U poslovnoj zajednici koja je insistirala na donošenju ovog zakonskog rješenja navode da je neophodno ubrzati proces likvidacije preduzeća jer su dosadašnje prakse pokazale da taj proces dugo traje i iziskuje velike troškove.

– Do sada je likvidacioni postupak dosta dugo trajao i tu proceduru treba skratiti. Pored toga, s jedne strane u RS imamo ubrzanu proceduru otvaranja firmi, a novim zakonskim rješenjem omogućeno je da ona preduzeća koja imaju dovoljno likvidnog novca i žele ići u neke nove poduhvate likvidaciju mogu završiti u što kraćem vremenskom periodu, uz minimalne troškove – kazala je direktorica Privredne komore RS Dragica Ristić, koja je bila i član radne grupe koja je učestvovala u izradi Nacrta zakona o likvidacionom postupku.

Ristićeva očekuje i da učešćem šire društvene zajednice dodatno bude unaprijeđen tekst ovog zakonskog rješenja kroz javne rasprave.
U programu ekonomskih reformi RS za period 2018-2020. godine navedeno je da će Vlada RS inovirati Zakon o likvidacionom postupku.

– Cilj donošenja novog zakona je smanjenje troškova i ubrzanje procedure zatvaranja preduzeća jer su osnovni problemi u likvidacionom postupku dužina trajanja samog postupka, ali i veliki troškovi – navedeno je u Nacrtu zakona o likvidacionom postupku.

Izvor: Glas Srpske

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije

By | Aktuelnosti, Poljoprivreda | No Comments

Na osnovu člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji (“Službeni glasnik Republike Srpske “ broj : 34/18), 03.05.2018. godine objavljen je Javni poziv za kapitalne investicije.

Na osnovu člana 16. Pravilnika, javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i obrasci mogu se pruzeti na web sajtu Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Agencije za agrarna plaćanja.

SLUŽBENI GLASNIK

 

Energetski-samit-14-1

Reforma energetskog sektora BiH ključ razvoja

By | Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo | No Comments

BiH ima komparativnu prednost kao izvoznik električne energije, ali Svjetska banka procjenjuje da će BiH u narednih 20 godina morati uložiti oko tri milijarde evra da bi svoj energetski sektor dovela na nivo EU. Dobra vijest je da su izrađene nove entitetske energetske strategije, ali loša vijest je da je čitav taj proces trajao mnogo duže nego što smo očekivali i to što ova zemlja još nema okvirnu državnu strategiju za razvoj energetskog sektore koja bi otvorila vrata za značajnu finansijsku podršku EU.

Read More
obuka vozaca

Poziv na stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom

By | Aktuelnosti | No Comments

Na osnovu Saglasnosti Zavoda za obrazovanje odraslih, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Saobraćajni fakultet Panevropskog Univerziteta Apeiron, oglašava Javni poziv za stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom.

Read More
industrija

Manje birokratije donosi bržu uslugu javne uprave

By | Aktuelnosti | No Comments

Prošlo je već dosta vremena od kada smo ispostavili taj zahtjev, ali važno je da je on prihvaćen. Bitno je da rokovi budu skraćeni i da se bespotrebno ne gubi vrijeme na čekanje rješenja. Ranije je bila praksa da tek poslije isteka roka od 30 dana stranka bude obaviještena da nedostaje neki dokument. Na taj način je bespotrebno gubljeno mnogo vremena jer je cijela procedura išla ispočetka.

Read More
policija

Domaći proizvođači neće praviti policijske uniforme?

By | Aktuelnosti, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Napominjemo da naši proizvođači izrađuju kvalitetne proizvode koji opravdavaju svoju namjenu i kao takvi uspješno ispunjavaju sve uslove i propisane standarde, kako na domaćem, tako i na zahtjevnim inostranim tržištima. Takođe, radi se o kompanijama koje zapošljavaju veliki broj radne snage uz angažovanje dodatnih kooperanata

Read More
procesing

Međunarodni kongres o procesnoj industriji – Procesing ’18

By | Aktuelnosti | No Comments

Ciljevi kongresa o procesnoj industriji su inoviranje i proširivanje znanja inženjera odgovarajućih struka, kao i podrška istraživačima u predstavljanju ostvarenih rezultata istraživačkih projekata.
Posebna pažnja posvećena je studentima starijih godina koji imaju priliku da izlažu svoje radove, da čuju radove starijih kolega, ali i da se predstave sponzorima.

Read More
metalska industrija

Privreda porasla za 3,1 odsto

By | Aktuelnosti, slide | One Comment

To je solidan rast koji daje podlogu za nastavak privrednih aktivnosti tempom koji smo postigli u 2017. godini u pogledu izvoza, proizvodnje, zaposlenosti i drugih pokazatelja. Ohrabrujući je rast BDP-a u prerađivačkoj industriji i možemo očekivati da tako bude i dalje. Pad u području poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede rezultat je suša sa kojima su se borili ratari u prošloj godini i uvođenja reda u šumskim gazdinstvima u pogledu sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata – rekao je potpredsjednik Privredne komore RS Mihajlo Vidić.

Read More
BL pivara

Profit „Banjalučke pivare“ premašio šest miliona KM

By | Aktuelnosti | No Comments

Ostvaren je profit od 6,3 miliona KM, što je za 2,3 odsto više u odnosu na 6,14 miliona KM, koliko je realizovano u 2016. godini. Uprkos opštem uspjehu ostvaren u obimu prodaje, prihod kaska za obimom, što potvrđuje da je pritisak na kupovnu moć potrošača izuzetan. Ovaj efekat je najvidljiviji u smanjenoj konzumaciji u kafićima te porastu prodaje jeftinih kategorija piva u maloprodajama, što je dodatno pogoršano izuzetnim obaranjem cijena piva, koje međunarodne pivare uvoze naročito iz Srbije.

Read More