Info Pult

Dodijeljeni detašmani privrednim društvima iz Srpske za izvođenje radova u Njemačkoj

By | Nekategorizovano | No Comments

Privredna komora Republike Srpske organizovala je danas svečanu dodjelu detašmana za izvođenje radova u SR Njemačkoj, za detašmansku 2019/2020. godinu.
Ukupan kontigent detašmana za BiH iznosi 2.000 dozvola mjesečno, od čega Republici Srpskoj pripada 666 detašmana, odnosno jedna trećina.

– Za detašmane se prijavilo 27 preduzeća, od kojih pet prvi put, dok su 22 već korisnici – rekao je direktor Privredne komore Republike Srpske, Pero Ćorić novinarima u Banjaluci nakon svečane dodjele detašmana.

Read More

Komora dostavila radni materijal prijedloga za PER 2020-2022

By | Nekategorizovano | No Comments

U cilju zaustavljanja negativnih trendova u poslovanju, te stvaranju uslova za privredni rast i razvoj Privredna komora Republike Srpske smatra da je neophodno realizovati mjere, koje se odnose na jačanje konkurentnosti privrede Republike Srpske, stavljanje javnih preduzeća u funkciju razvoja privrede i društva u cjelini, reformu i modernizaciju javne uprave, kao i intenziviranje socijalnog dijaloga svih partnera.

Read More

ZNAČAJAN POTENCIJAL ZA PRIVREDU Ohrabriti žene da sarađuju i razvijaju preduzetništvo

By | slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, slide, Žensko preduzetništvo, Žensko preduzetništvo | No Comments

Potrebno je i ohrabriti postojeće i buduće preduzetnice za nove projekte i poduhvate, a kroz razmjenu iskustava unaprijediti i saradnju samih žena preduzetnica u regionu.

Read More