Info Pult

Machinery

Poziv za učešće na konferenciji i poslovnim susretima u Beču

By | EEN, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Učesnici ove konferencije i B2B razgovora u Beču, kako se navodi u pozivu za kompanije iz Republike Srpske, imaće priliku da upoznaju buduće kupce i dobavljače, nauče više o najaktuelnijim industrijskim trendovima, prošire mrežu i nađu nove poslovne partnere, dobiju znanje o novim tržištima, te prezentuju, diskutu i razvijaju nove projekte, iniciraju prekogranične kontakte i nauče o najaktuelnijim austrijskim tehnologijama i knowhow.

Read More
bfc

Članovi Regionalnog savjeta za povoljno poslovno okruženje na sastanku sa premijerkom Srbije

By | BFC SEE, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na sastanku su razmatrani koraci za formiranje platforme za povoljno poslovno okruženje u cilju harmonizacije uslova za poslovanje u jugoistočnoj Evropi i razmjenu primjera najboljih praksi u domenu regulatorne reforme, poput uvođenja elektronskih građevinskih dozvola i pojednostavljenog sistema prijave sezonskih radnika.

Read More
uvoz hrane

Poziv na seminar „SIGURNOST HRANE”

By | Education, Edukacija, EEN, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa standardima u oblasti bezbjednosti hrane kao što su HACCP, ISO 22000, BRC, IFS Food standard i FSSC, a posebno će biti obrađeni zahtjevi velikih trgovačkih lanaca za isporučioce u prehrambenoj industriji. Standardi bezbjednosti hrane zasnovani su na principima koji se na efektivan način osigurava potpuna zdravstvena bezbjednost prehrambenih proizvoda u svim segmentima proizvodnje i prerade hrane.

Read More
Tehnicki pregled1

Osiguranje vozila na pravom putu

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na sastanku je istaknuto da su sva osiguravajuća društva koja posluju u Republici Rrpskoj postupila po donesenim smjernicama Agencije za osiguranje RS, koje su u primjeni od 01.11.2017. godine, tako što su svoje poslovanje i način rada na tržištu uskladili sa važećim propisima i prestali sa dosadašnjom lošom praksom koja je prijetila da ugrozi tržište osiguranja.

Read More
polsovne novine

Biznis kartu dobija 141 opština i grad u BiH

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

„Poslovne novine“ i firma LRC razvili su inovativnu platformu „Gradovi, opštine/općine biznis“ kako bi predstavili najbolje privredne primjere lokalnih zajednica, a već u prvoj fazi biće izrađena biznis karta 141 opštine u BiH, kao i najuspješnijih firmi. Ova jedinstvena poslovna slika BiH pomoći će gradovima i opštinama da se, između ostalog, bolje predstave i stranim investitorima.

Read More
per

Kreirati uslove za sistemske reforme i rasterećenje privrede

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

– U prvom planu mora biti stvaranje nove vrijednosti, zapošljavanje ljudi i traženje načina da se zaustavi odlazak kvalifikovane mlade radne snage i da se vrate oni koji su otišli – istakao je predsjednik Komore Borko Đurić i dodao da treba izvršiti i pozitivne promjene u zakonodavstvu, školstvu, zdravstvu, javnim preduzećima i javnoj upravi.

Read More
industrija

Prijedlog mjera poslovne zajednice za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina.

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Namjera ovog dokumenta je da ukaže na potrebu kreiranja uslova za određene sistemske reforme u oblasti pružanja podrške privrednim aktivnostima, rasterećenja privrede od brojnih nameta, smanjenja javne potrošnje, povećanja konkurentnosti, dalje reforme radnog i socijalnog zakonodavstva, smanjenja stepena nelikvidnosti, povećanja zaposlenosti i smanjenje uticaja neformalnog sektora privredne djelatnosti.

Read More