Info Pult

carina

Važeći propisi Republike Srpske koji definišu tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Kako bi se obezbjedilo slobodno kretanje roba i uspostavila tzv. zona slobodne trgovine, svi organi uprave u BiH su se članom 74. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, obavezali da će da „preduzmu neophodne mjere kako bi se postepeno postigla usaglašenost sa tehničkim propisima Evropske unije i evropskim postupcima standardizacije, metrologije, akreditacije i ocjenjivanja usaglašenosti“ i da će u skladu sa EU praksom ukinuti sve tehničke i druge prepreke slobodnoj trgovini.

Read More
malaSl (1)

Dani Srpske u Privrednoj komori Srbije

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Republika Srpska ima najveću robnu razmjenu sa Srbijom, što dovoljno govori o potrebi za održavanjem skupova dvije komore, izjavio je predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić.
Na ovaj način mogu se stvoriti uslovi da se saradnja Srpske i Srbije značajno unaprijedi, rekao je Đurić novinarima, pred početak skupa „Dani Srpske u Privrednoj komori Srbije“.

Read More
DSCN6106 - Copy

Održan još jedan seminar na temu: „Popunjavanje Godišnje prijave za porez na dobit i kontrolisanih transakcija za poresku 2016. godinu“

By | Edukacija, Novosti iz Komore, slide, Uncategorized | No Comments

Učešće na seminaru, za koji vlada veliko interesovanje, bilo je besplatno, a prisustvovalo je 90 predstavnika privrednih društava iz Srpske. Organizacija seminara rezultat je dogovora Privredne komore RS i Poreske uprave RS o unapređenju saradnje i zajedničkim aktivnostima na edukaciji privrednika iz oblasti djelovanja Poreske uprave RS.

Read More
DSCN6060

Održan seminar „Popunjavanje Godišnje prijave za porez na dobit i kontolisanih transakcija za poresku 2016. godinu“

By | Edukacija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit, Pravilnikom o formi i sadržaja obrazaca i prijava poreza na dobit i Pravilnika o transfernim cijenama i metoda za njihovo utvrđivanje, svi podnosioci Godišnje prijave za porez dobit i Godišnje prijave kontrolisanih transakcija za poresku 2016. godinu koje se podnose do 31.03.2017 godine, ispunjavaju prijave izmijenjene forme i sadržaja, zbog čega je bilo potrebno organizovati edukciju, kako bismo privrednicima olakšali ovaj posao.

Read More