Info Pult

Krompir3

Odluka o izvozu krompira porijeklom iz BiH

By | Novosti iz Komore, Poljoprivreda, slide | No Comments

Kao rezultat učinkovitog četvrogodišnjeg provođenja programa posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini, Evropska komisija je 17. jula 2015. godine donijela Provedbenu odluku o priznavanju Bosne i Hercegovine kao zemlje slobodne od prstenaste truleži krompira, bolesti koju uzrokuje organizam Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis i sur.

Read More

Seminar za nove poreske obveznike u Doboju

By | Novosti iz Komore | No Comments

Predstavnici Poreske uprave Republike Srpske održali su danas u Doboju seminar za nove poreske obveznike, pravna lica i preduzetnike sa područja ovog grada, da bi ih upoznali o zakonskim propisima iz ove oblasti.
Viši stručni saradnik za edukaciju poreskih obveznika Vlado Kovačević ukazao je na široku sferu interesovanja današnjih učesnika seminara, s akcentom na zakonske obaveze plaćanja poreza na dohodak, dobit, nepokretnosti, doprinose, fiskalizaciju, takse, te odgovarajuće zakonske olakšice iz ove oblasti.
Kovačević je novoregistrovane poreske obveznike savjetovao da u daljem radu postupaju po zakonu i da se za eventualne nejasnoće obrate Poreskoj upravi.
Seminar je održan u prostorijama Područne Privredne komore Doboj.
Izvor: SRNA

Prevod nove promotivne brošure ISO 26000

By | Novosti iz Komore | No Comments

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine objavio je prevod ISO-ove brošure „Dicovering ISO 26000” čiji je cilj pružanje osnovnih informacija za upoznavanje s dobrovoljnim međunarodnim standardom ISO 26000:2010, Uputstvo o društvenoj odgovornosti. Navedeni standard predstavlja prijelazni korak za organizacije iz privatnog i javnog sektora koje žele implementirati ISO 26000, kao sredstvo za postizanje koristi od društveno odgovornog poslovanja.

Primjenom standarda ISO 26000 svaki tip organizacije će svjesno i dobrovoljno nastojati pozitivno utjecati na svoje radno, društveno i poslovno okruženje.

Tekst prijevoda brošure „Otkrivanje ISO 26000” pripremio je tehnički komitet BAS/TC 55, Društvena odgovornost, Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

Prijevod brošure dostupan je na web-stranici Instituta:

Preuzmite dokument ovdje.

99-341B8-magazijn

Sistemski riješiti problem obrazovanja i popraviti imidž obućara

By | Novosti iz Komore, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Sistemsko rješavanje problema obrazovanja i kreiranje pozitivnog imidža sektora proizvodnje obuće u Republici TekstSrpskoj, neki su od zadataka koji se postavljaju pred ovaj sektor u cilju rješavanja problema nedostatka kvalifikovane radne snage, rekla je sekretar Udruženja tekstila, kože i obuće Privredne komore RS, Aleksandra Mihajlović Bjelić na Drugom regionalnom skupu kožara i obućara, koji je juče održan u Varaždinu.

Na Skupu je konstatovano da jedino u Republici Srpskoj privredna društva iz ove oblasti imaju podršku Vlade. Naime, 2009. i 2010. godine za ove kompanije obezbjeđene su subvencije od 50 KM po radniku, da bi od 2011. godine ove subvencije Vlada Srpske zamijenila podrškom kroz odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, čime osnovica za obračun doprinosa za zaposlene iznosi 25 odsto od prosječne mjesečne bruto plate u Republici Srpskoj.

– Kada pogledamo kretanje zaposlenih u proteklih 10 godina, vidi se da je prisutan trend rasta broja radnika, izuzev malog pada u periodu 2008. – 2010. godine, koji je bio uzrokovan svjetskom ekonomskom krizom i smanjenjem narudžbi stranih nalogodavaca. Međutim, od 2009. godine sektor tekstila, kože i obuće imao je poseban vid podrške, što je imalo veoma pozitivan uticaj kako na zadržavanje postojećeg broja radnika, tako i, u nekim kompanijama, značajnijeg povećanja broja zaposlenih. Od 2005. do danas broj radnika u ovom sektoru je gotovo udvostručen – istakla je Mihajlović Bjelićeva.

Prema njenim riječima, postignut je napredak u modernizaciji proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih tehnologija s ciljem da sektor postane dio globalnog tržišta. Visok nivo kvaliteta izrade, poštivanje rokova isporuke, profesionalan odnos prema partnerima, blizina tržištu EU, kao i ispunjeni potrebni standardi iz oblasti proizvodnje obuće stvorili su kod ino partnera potrebnu sigurnost.

– Kao jednu od komparativnih prednosti, godinama smo isticali i kvalifikovanu radnu snagu. Međutim, veliki dio kvalifikovane radne snage je starije dobi, a kroz školski sistem i redovono obrazovanje nedovoljan je broj djece koja se školuju za smjer obućarstva. Stoga su proizvođači prisiljeni da sami obučavaju radnike, što, naravno, iziskuje dodatne troškove i vrijeme. Veliki broj radnika u obućarskoj industriji upravo je produkt neformalnog obrazovanja, odnosno obuka i prekvalifikacija, koje radnici dobiju od poslodavaca. Stoga više ne možemo govoriti o komparativnoj prednosti, jer to privrednici sve vise ističu kao problem – navela je Mihajlović Bjelićeva i dodala da dolazimo do zaključka da privrednici u ovom sektoru sami osposobljavaju radnu snagu, koja u suštini nije kvalafikovana kroz redovan sistem obrazovanja.

U prilog tome govori činjenica da je u 2014. godini u oblasti proizvodnje obuće zaposleno 880 radnika, dok se kroz redovan sistem obrazovanja godišnje upisuje oko 40 učenika.

Udruženje tekstila, kože i obuće PKRS uputilo je Vladi Srpske inicijativu za otvaranje smjera obućarska tehnologija i dizajn na Tehnološkom fakultetu, što je kao rezultat imalo i upis prvih studenata na ovaj studij u tekućoj školskoj godini.

Na ovogodišnjem skupu učestvovali su i članovi Udruženja tekstila, kože i obuće PKRS, direktor „Sanina“ d.o.o. iz Dervente, Radovan Pazurević i direktor „Škrebić company“ d.o.o. Teslić, Dragutin Škrebić.

Otvarajući Drugi regionalni skup kožara i obućara, direktor Sektora za industriju Hrvatske gospodarske komore, Tajana Kesić Šapić, kazala je da su inovacije, istraživanje i razvoj ključ uspjeha svake industrije.

– Hrvatska gospodarska komora svjesna je činjenice da industriji nedostaje specifično edukovan kadar, pa saradnjom želimo prepoznati nedostatke obrazovnog sustava i potrebe industrije, te tako ponuditi kvalitetna rješenja neophodna za povećanje konkurentnosti industrije kože i kožnih proizvoda – izjavila je Kesić Šapić.

Ona je rekla da sve zemlje u bližem okruženju dijele zajedničke probleme i iskustva u području obrazovanja stručnih kadrova. S obzirom na to, uz zemlju domaćina, učesnici su bili i predstavnici Slovenije, Republike Srpske i Srbije, te predstavnici Ministarstva gospodarstva Hrvatske, renomiranih kompanija, fakulteta, srednjih strukovnih škola i strukovnih agencija.

Predsjednik Udruženja kožarsko-prerađivačke industrije HGK, Mario Lešina, istakao je da industrija kože i kožnih proizvoda, iako se vrlo često spominje u negativnom kontekstu, već sedam godina uzastopno bilježi pozitivne trendove u svim segmentima poslovanja, od rasta prometa i broja zaposlenih, do investicija, kako u potpuno nove fabrike, tako i u unapređivanje poslovanja postojećih tvornica. Međutim, napominje, industrija se razvija u sistemu eksternalizacije, što znači da je i poslovnu strategiju potrebno bazirati na tom sistemu.