Info Pult

Predsjednik Đurić na sastanku sa predsjednikom pokrajinske vlade Vojvodine: Osnažiti međusobnu saradnju

By | Nekategorizovano | No Comments

Jačanje saradnje na ekonomskom planu i intenzivnije regionalno povezivanje, unapređenje spoljnotrgovinske razmjene, ukidanje necarinskih barijera, bile su teme današnjeg sastanka predsjednika pokrajinske vlade Vojvodine, Igora Mirovića, sa predstavnicima privrednih komora Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Sjeverne Makedonije i Vojvodine.

Read More

Danas počela obuka “Efikasnije mjere industrijskih politika u skladu sa Poglavljem 20 EU regulative”

By | Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore, Novosti iz Komore | No Comments

Cilj obuke je priprema nacionalnih timova za primjenu alata koji su namijenjeni praćenju kvaliteta industrijskih politika, a metodologija koja podrazumijeva efikasan monitoring i evaluaciju industrijskih politika razvijena je u saradnji GDC (German Development Cooperation) i UNIDO.

Read More