Komora Srbije prenijela iskustva na PKRS u oblasti dualnog obrazovanja

dualno-bodiJačanje kapaciteta Komore u oblasti dualnog obrazovanja, bio je cilj današnje radionice koju je Privredna komora Republike Srpske organizovala sa predstavnicima Privredne komore Srbije.

Privredna komora Republike Srpske priprema se da aktivno učestvuje u dualnom obrazovanju u Srpskoj, što će biti omogućeno usvajanjem podzakonskih akata u okviru Zakon o srednjem obrazovanju RS. Tim podzakonskim aktima biće preciznije definisana ova oblast, prvenstveno dio koji se odnosi na izvođenje praktične nastave u privrednim društvima.

Upravo zbog toga iskustva Privredne komore Srbije su izuzetno važna, uzimajući u obzir da je Srbija lider u regionu kada je u pitanju ovaj oblik obrazovanja.

Predstavnici Privredne komore Republike Srpske imali su danas priliku da se upoznaju sa kompletnim procesom pripreme za uvođenje dualnog obrazovanja, nadležnostima Komore Srbije, kao i brojnim aktivnostima, ali i preprekama koje su ih pratile u ovom procesu.

Leave a Reply