O REPUBLICI SRPSKOJ

Povrišna: 24.641 km2 ili 49% teritorije Bosne i Hercegovine.
Administrativni centar: Banja Luka, kao najveći grad, sa više od 200.000 stanovnika, predstavlja administrativni, privredni i kulturni centar Republike Srpske.
Stanovništvo (2013. godina, procjena): 1.425.549
Službeni jezici: srpski, bošnjački, hrvatski
Službena pisma: ćirilica, latinica
Valuta: Konvertibilna Marka (KM)
Međunarodna bankarska šifra (ISO code) – BAM.
1 Konvertibilna Marka = 100 Feninga
1 EUR = 1,95583 BAM
Političko uređenje: Republika Srpska je jedan od dva ravnopravna entiteta BiH, sa parlamentarnim uređenjem
Teritorijalno uređenje: 58 opština i šest gradova

PROFIL REPUBLIKE SRPSKE

Republika Srpska (RS) nalazi se u zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva i dobro je saobraćajno povezana sa državama u okuženju (Srbija, Hrvatska i Crna Gora). Smještena je na kontaktu dviju velikih prirodno-geografskih i društveno-ekonomskih regionalnih cjelina – panonske i mediteranske. Ovaj položaj Republike Srpske predstavlja sponu Panonskog i Jadranskog bazena, s jedne strane i zapadne Evrope i centralnog Balkana, s druge strane.
Priroda je prema Republici Srpskoj bila izuzetno naklonjena. Plodne ravnice, brojne rijeke i šume, pružaju obilje sadržaja i mogućnosti za razvoj turizma, ali i ostalih privrednih grana. U njenim podnožjima prostrle su se pitome i plodne ravnice žitne Posavine i Semberije, Lijevče polja i lagano zatalasanih Potkozarja i Podgrmeča kao i predjedli hercegovačkog krasa prošaranog plodnim kraškim poljima. Vodotoci moćnih rijeka Une, Sane, Vrbasa, Ukrine, Drine i Tare, zasigurno najbistrijih rijeka na čitavom Balkanu, bogati su svakovrsnom ribom.
Iako teritorijalno ne velikoj, Republici Srpskoj pripadaju bogati, ali razuđeni prirodni resursi, koji predsatvljaju ključni faktor u njenom sadašnjem i budućem razvoju, kao i u ekonomsko-geografskom oblikovanju. Osnovne privredne prednosti koje investitorima u Republiku Srpsku nude brojne mogućnosti ulaganja po veoma povoljnim uslovima su: poljoprivredno zemljište, šumski kompleksi, hidro-klimatski uslovi, rudni i mineralni resursi, te veliki turistički potencijali.
Privredna struktura i izgrađeni kapaciteti na prostoru Republike Srpske predstavljaju dobru osnovu za dalji uspješan razvoj. U privrednom sistemu najznačajnije mjesto, svakako, pripada industriji – glavnom segmentu u strategiji dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI INDIKATORI RS (2010-2015)

INDIKATORI 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Broj stanovnika u RS (procjena) 1.433.038 1.429.668 1.429.290 1.425.549 1.421.310 1.415.776
Nominalni BDP (u 1.000 KM) 8.308.120 8.670.050 8.594.153 8.761.456 8.823.628 9.150.177
Realna stopa rasta 0,8% 0,8% -1,0% 1,9% 0,4%  2,6%
Broj zaposlenih (septembar) 247.388 237.923 238.836 240.305 243.102 245.975
Broj nezaposlenih 145.343 150.344 153.225 151.290 142.675 139.465
Prosječna neto plata (u KM) 784 809 818 808 825 831
Stopa rasta industrijske proizvodnje 5,0% 4,7% -4,2% 4,1% 0,7% 2,7%
Izvoz (u 1.000 KM) 2.177.809 2.561.928 2.374.338 2.588.104 2.694.054 2.513.206
Uvoz (u 1.000 KM) 4.053.076 4.584.193 4.487.543 4.551.601 4.946.182 4.296.086
Saldo robne razmjene (u 1.000 KM) -1.875.267 -2.022.265 -2.113.205 -1.963.497 -2.252.128 -1.782.880
Pokrivenost uvoza izvozom 53,7% 55,9% 52,9% 56,9% 54,5% 58,5%
Inflacija (potrošačke cijene) 2,5% 3,9% 2,1% 0,0% -1,2% -1,6%

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD REPUBLIKE SRPSKE

 • U 2008. godini zabilježen je značajan rast BDP u RS, kada je realna stopa rasta BDP iznosila čak 6,2%, dok je u 2009. godini zabilježen negativan trend rasta od 2,8%, usljed uticaja negativnih efekata svetske ekonosmke krize.
 • Tokom 2010. i 2011. godine ostvaren je postepen oporavak privrede RS, te je evidentiran pozitivan rast BDP RS od 0,8%, nakon čega je 2012. godini ostvaren pad realne stope BDP za 1,0%. Tokom 2013. godine RS je ostvarila rast realne stope BDP-a od 1,9%, dok 2014. godine je realna stopa rasta bila 0,2%
 • Prema podaciama za 2015. godinu nominalna vrijednost bruto domaćeg proizvoda (BDP) u RS iznosila je 9,15 milijardi KM, BDP per capita (BDP po glavi stanovnika) 463 KM, dok je realna stopa rasta u ovoj godini bila 2,6%.
 • Brutо dоmаći prоizvоd (BDP) u prvоm trоmјеsеčјu 2016. gоdinе u оdnоsu nа prvо trоmјеsеčје 2015. gоdinе imа pоzitivnu stоpu rаstа оd 2,2%
BDP

Izvor: RZS


BDP1

Izvor: RZS

BDP struk.

Izvor: RZS

U strukturi BDP RS, i u 2013. godini, najveće učešće ima sektor trgovine (12,1%), zatim poljoprivreda, lov i šumarstvo (10,4%), dok prerađivačka industrija u strukturi BDP-a u 2014. godini učestvuje sa 8,7%.

industrija 2011-2015

Izvor: Republički zavod za statistiku

Željka Milić

+387 51 222 990

+387 51 215 565

 Aktuelnosti

uvoz hrane

Spoljnotrgovinska razmjena hrane, pića i duvana u Republici Srpskoj u prvom polugodištu 2016. godine: Izvoz povećan, a uvoz smanjen

| Makroekonomija, Novosti iz Komore, slide, Uncategorized | No Comments

U prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na prvo polugodište 2015. godine, prema podacima RZS RS, izvoz je povećan sa 101,7 miliona KM na 131,2 miliona KM, tj. za 29,5 miliona KM ili za 29 odsto, dok je uvoz smanjen sa 359,8 miliona KM na 349,5 miliona KM, tj. za 10,3 mil. KM ili za 2,9 odsto.

makroekonomija3

Obim spoljnotrgovinske razmjene 1,94 milijarde dolara

| Aktuelnosti, Makroekonomija | No Comments

Republika Srpska je u prvom polugodištu ove godine ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od 1,94 milijarde dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 65,5 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

makroekonomija

BDP porastao za 3,4 odsto

| Aktuelnosti, Makroekonomija | No Comments

Bruto domaći proizvod /BDP/ Republike Srpske za prošlu godinu iznosio je 9,15 milijardi KM i veći je za 3,4 odsto od njegove vrijednosti iz 2014. godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

INFLACIJA U REPUBLICI SRPSKOJ

 • Prosječna godišnja stopa inflacije, odnsono deflacije, u 2015. godini, u Republici Srpskoj, iznosila je 1,6 %, dok je u istom periodu 2014. godine bila 1,2%. Inflacija u BiH je 2015. godini, iznosila je – 1,3%.
 • Zemlje okruženja su tokom 2015. godine, takođe ostvarile deflaciju, osim Srbije gdje je zabilježena stopa inflacije 1,4% i Crne Gore (1,5%). Prosječna stopa inflacije u Hrvatskoj, u 2015. godini, iznosila je -0,5%, dok je u EU i Sloveniji bila -0,5%
Inflacija 2011-2015

Izvor: Republički zavod za statistiku

PROSJEČNE PLATE U REPUBLICI SRPSKOJ

 • Prosječna neto plata u proteklih pet godina u Republici Srpskoj iznosila je 818 KM i u ovom periodu porasla je za 2,7% – sa 809 KM u 2011. godini na 831 KM u 2015. godini.
 • Prosječna neto isplaćena plata u BiH, u 2015. godini, iznosila je 830 KM (I polugodište 830 i u II kvartalu 831 KM)
Neto plate 2011-2015

Izvor: Republički zavod za statistiku i Agencija za statistiku BiH

STRUKTURA RADNE SNAGE U REPUBLICI SRPSKOJ

Struktura radne snage prema stepenu stručnog obrazovanja u Republici Srpskoj, u septembru 2015. godine, bila je sljedeća:

 • sa visokom stručnom spremom 24%
 • sa višom stručnom spremom 4,7%
 • sa srednjom stručnom spremom 43,8%
Struk.zaposl. 2011-2015

Izvor: Republički zavod za statistiku

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA REPUBLIKE SRPSKE 

 • Obim spoljnotrgovinske razmjene Republike Srpske i inostranstva u periodu 2011.-2015. godine rastao je po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,2%. Obim robne razmjene Republike Srpske sa svijetom u 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu, smanjen je za 11%.
 • U periodu od 2011. do 2015. godine uvoz je nominalno smanjen sa 4,58 na 4,2 milijardi KM, odnosno za 6%.
 • Izvoz je u istom periodu smanjen za 2%, sa 2,56 na 2,51 milijardi KM,.
 • Pokrivenost uvoza izvozom u posmatranom periodu povećana je sa 56% na 58,5%, odnosno za 4,5%
spoljna.trg. 2011-2015

Izvor: Republički zavod za statistiku

partneri-obim 2011-2015

Izvor: Republički zavod za statistiku

 • Najznačajnije izvozno tržište za Republiku Srpsku je tržište EU, na koje je u 2015. godini  iz Republike Srpske plasirano proizvoda u vrijednosti od 1,9 milijardi KM ili 73% ukupnog izvoza, a uvoz sa ovog tržišta u RS čini 48,4% od ukupnog uvoza RS.
 • Najznačajniji izvozni proizvodi RS su: vještački korund, hartija i karton namjenjen ponovnoj preradi, obuća sa đonovima od gume, naftna ulja, namještaj i njegovi dijelovi…
 • Najznačajniji uzvozni proizvodi RS su: nafta i ulja, lijekovi, obuća sa đonovima od gume, kukuruz, koža, žica…
partneri izvoz 2011-2015

Izvor: Republički zavod za statistiku