U period od 11-15.04.2018 biće organizovana 46. Međunarodna izložba inovacija u Ženevi, pod pokroviteljstvom Savezne Vlade Švicarske, grada Ženeve I Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu WIPO. Na izložbi mogu učestvovati predstavnici univerziteta, udruženja inovatora, kompanija, privrednih komora, laboratorija, pojedinci inovatori I drugi.

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565