Uz podršku institucije Predsjednika države, Ministarstva energetike i Ministarstva industrije, rudarstva i trgovine Islamske Republike Iran, učestvovaće kredibilne domaće i medjunarodne kompanije.

Ovaj sajam je pogodna prilika za učesnike da se, osim upoznavanja sa dostignućima Islamske Republike Iran u oblasti razvoja obnovljive energije, posredstvom medjunarodnih učesnika na sajmu upoznaju i sa najnovijim dešavanjima u ovoj oblasti na svjetskom nivou.

 

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565