Ambasada Bosne i Hercegovine, u saradnji sa DMA (Developing Markets Associates), organizuje drugi po redu Forum trgovine i ulaganja Velike Britanije i Bosne i Hercegovine. Forum se održava u utorak 19. septembra 2017. godine. Preliminarnim programom događaja predviđena su obraćanja skupu najviših državnih zvaničnika dvije zemlje, a nakon njih održavanje tri tematske sesije fokusirane na investiranje u tri oblasti:   ‐ Infrastrukturu i energetiku: putevi – hidroenergija ‐ obnovljivi izvori energije; ‐ Proizvodnju: automobili i automobilski dijelovi, fabrike za preradu metala i drveta; ‐ IT i turizam.

U okviru svake sesije nakon izlaganja visokih državnih zvaničnika (ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj, bivšeg ministra EU, predstavnika FIPA‐e itd), planirana su obraćanja predstavnika privatnog sektora, te pitanja i odgovori. Cilj foruma je promovisanje i unapređenje međusobne trgovine i investicija BiH i Velike Britanije. U skladu sa ovim, pozivamo bh kompanije, posebno one koje imaju projekte iz pomenutih oblasti, a koje su zainteresovane za učešće na forumu, da se prijave za učešće na skupu najkasnije do 27.07.2017. godine. Napominjemo da kompanije učesnice same snose troškove putovanja i smještaja.

 

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565