Cilj konferencije je pružanje mogućnosti nacionalnim i međunarodnim kompanijama d astupe u kontakt sa potencijalnim poslovnim parnerima, dobiju nove informacije o novim tržištima iz sektora zdravstva, logistike, prerađivačke industrije, zapošljavanja i obrazovanja. Biće oranizovan i program pod nazivom „FDI Conference“, koji ima za cilj umrežavanje delegata sa multinacionalnim kompanijama koje imaju ambicije da šire poslovanje u inostranstvu. Zainteresovane agencije, privredna društva, predstavnici gradova i dr., za prijavu učešća kao i ostale informacije, mogu se javiti na e-mail jop@nbi-international.com.

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565