Fondacija Konrad Adenauer u saradnji sa Advokatskim uredom Karanović/Nikolić organizuje Mostar Energy Conference 23.05.2017. u Mostaru. Više informacija o koferenciji potražite u programu, koji se nalai desno u rubrici Dokumenti.

Mostar Energy Conference – Agenda

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565