Nacionalan Erasmus+ kancelarija u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH i Univerzitetom u Banjoj Luci organizuje 09.11.2017. godine, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, nacionalni Erasmus+ informativni dan u BiH. Događaj će promovisati Erasmus+ program, jačanje  saradnje i veza između visokoškolskih ustanova i drugih relevantnih aktera u BiH.

Agenda

Pozivno pismo

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565