Od Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine smo  primili informaciju o održavanju predavanja na temu „Kako brend iz naše regije može uspjeti na tržištu Rusije i zemalja nekadašnjeg SSSR-a“ a koje će održati g. Emir Hrković, predstavnik Atlantis grupe.

Inače, Atlantis grupa ima mogućnost plasmana konkurentnih i kvalitetnih roba na rusko tržište, pa smo obaviješteni o mogućnosti razgovora sa g- Hrkovićem prilikom boravka na Konferenciji u Sarajevu.

Konferencija će se održati 12.04.2018. godine u  hotelu Hills, a više informacija o događaju možete pronaći na http://fmcg-summit.ba/

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565