Od 2013. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) daje značajan doprinos u promicanju energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) u BiH kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj, zahvaljujući finansijerima projekta, Vladi Švedske, Fondu za zaštitu okoliša FBiH i Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, te saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i drugim partnerima.

Projektne aktivnosti usklađene su sa smjernicama Evropske unije (Direktiva energetskih usluga, EPBD direktiva) i Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice, kao i obavezom BiH da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti.

U svrhu jačanja kapaciteta, uz profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svih zainteresiranih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz “Revolving“ fonda, imamo čast najaviti realizaciju jednodnevnog programa stručne edukacije namijenjenog Opštinama, predstavnicima javnih objekata, komunalnih preduzeća, te malih i srednjih preduzeća.

Kroz jednodnevni stručni program, svim zainteresiranim licima će se ponuditi stručno osmišljen program o metodologiji apliciranja projektnih prijedloga putem Javnih poziva, kroz konkretne primjere i tematske oblasti relevantne za sticanje uslova dobivanja sredstava iz “Revolving“ fonda, potrebnih za implementaciju mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, vođen od strane renomiranih stručnjaka iz ove oblasti.

Program

Poziv

Prijavni obrazac

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565