Radionica CERÁMICA INNOVA je međunarodna mrežna manifestacija koja ima za cilj povezivanje kompanija i organizacija iz HABITAT-a, KONSTRUKCIJE, ARHITEKTURE I KERAMIKE. Više informacija potražite u priloženim dokumentima.

CI6 – WORKSHOPS ProgrammeRegistration Form

CI6_GENERALRegistration Form

CI6_PROFILECI6 – Programme_leaflet_ENG

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565