U okviru Međunarodnog polјoprivrednog sajma u Novom Sadu biće organizovani međunarodni poslovni susreti – AgroB2B@NSFair, 16. Maja 2018. godine na Novosadskom sajmu, Kongresni centar „Master“. Međunarodne poslovne susrete – AgroB2B@NSFair organizuje Privredna komora Srbije i Biznis inkubator Novi Sad u ime Evropske mreža preduzetništva u Srbiji. Privredna komora Republike Srpske, kao član konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, je jedan od suorganizatora ovih susreta.

Osnovna cilјna grupa su proizvođači i trgovci hrane i pića, ali je događaj otvoren i za povezane sektore poput: polјoprivredne mehanizacije, đubriva i sredstava za zaštitu bilјa, pakovanja, obnovlјivih izvora energije u polјoprivredi, opreme za proizvodnju i preradu hrane, primenjene nauke i istraživanja itd. AgroB2B@NSFair želi da podstakne poslovnu saradnju izraženu kroz veći obim razmjene prehrambenih proizvoda sa inostranstvom, kroz povezivanje proizvodnje, zajednička ulaganja i nastup na trećim tržištima i sl., ali i saradnju u oblasti razmjene znanja i tehnologije i posebno u unapređenju konkurentnosti kroz zajedničko učešće u nacionalnim i evropskim programima i fondovima.

Učešće na AgroB2B@NSFair je besplatno, a učesnici sami obezbeđuju ulaznicu za sajam i pokrivaju eventualne troškove prevoza i smeštaja u Novom Sadu. Rok za prijavu je 10. maj 2018. godine.  Prijavu za međunarodne poslovne susrete AgroB2B@NSFair možete izvršiti preko linka: http://agrob2b2018.talkb2b.net.

 

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Dokumenti

 

www.besmart.in.ua/
http://www.profvest.com
budlux.com.ua/produktsia/keramicheskaya-cherepitsa.html