Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope pod nazivom „4th CEE Procurement & Supply Forum“ biće održan u četvrtak, 26.10.2017. u Pragu/Češka Republika.

Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovih zemalja, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.

Njemačke firme traže prvenstveno dobavljače iz sektora: automotivi, mašinogradnja i gradnja postrojenja:

Obrada metala

Plastika / guma / elektronika

Ostalo

Prijavni formular (Supplier sheet) je potrebno kompletno ispuniti sa informacijama o Vašoj kompaniji i naznačiti njemačke kompanije sa kojima biste voljeli voditi B2B-razgovore, te ga dostaviti najkasnije do 25.08.2017.g. Naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Pristigle prijave će njemačke kompanije analizirati i ocijeniti te pozvati na B2B-razgovore one kompanije iz BiH koje su njima u ovom trenutku interesantne.

Dostavljanjem prijavnog formulara samo pokazujete interes za učešće na B2B-razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava Vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane njemačkih kompanija.

Kotizacija za učešće na B2B-razgovorima iznosi 295 EUR. Troškove puta i smještaja snose sami učesnici. Nadamo se da ćete se odazvati ovom pozivu da direktno razgovarate sa njemačkim kompanijama koje traže nove poslovne partnere.

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

www.besmart.in.ua/
http://www.profvest.com
budlux.com.ua/produktsia/keramicheskaya-cherepitsa.html