U periodu od 17. do 20. maja 2017. godine Bosnu i Hercegovinu posjetiti privredna delegacija Kraljevine Saudijske Arabije. Ovom prilikom Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Vijećem Saudijskih komora, organizuje Poslovne susrete privrednika iz Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije.

Poslovni susreti će se održati 19. maja 2017. godine u Hotelu Malak, Sala Malak (Adresa: Hrasnička cesta, 71210 Ilidža, Sarajevo).

Cijeneći značaj ovog skupa, pozivamo Vas da uzmete učešće na pomenutim poslovnim susretima. Zainteresovane kompanije mogu prijaviti učešće najkasnije do utorka 16. maja 2017. godine.

Kontakt u Privrednoj komori Republike Srpske je Gordana Višekruna (051 222 986), a kontakt u Spoljnotrgovinskoj komori BiH je Ivana Knežević (tel: 033 566 237).

Popunjene prijave možete poslati mejlom na e-mail adrese:  gordanas@komorars.ba i ivana.knezevic@komorabih.ba, ili faksom na broj: 051 215 565.

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

www.besmart.in.ua/
http://www.profvest.com
budlux.com.ua/produktsia/keramicheskaya-cherepitsa.html