Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa turističkom agencijom „Adonis“ organizuje posjetu 27. Međunarodnom sajmu plastike PLAST EURASIA u perio du od  06. do 09.12.2017. godine. Više informacija o sajmu potražite na http://plasteurasia.com/en/scope-of-the-fair

Posjetioci će imati priliku da vide: mašine za plastiku, plastične profile, kalupe, mašine za brizganj plastike, flekso štamparske mašine, kontrolnu opremu, otpornike, senzore, indikatore, ispitnu opremu za plastiku, elektronske vage, statičku opremu, hemikalije i materijale, insdustrijsku plastiku, boje, PVC aditive, gumenu aditive, PVC jedinjenja, hidraulične pumpe, cilindre i sl. Više informacija potražite u Pozivu koji se nalazi desno u rubrici Dokumenti.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na sajmu, popunjenu prijavu dostavite najkasnije do 22.11.2017 godine.

 

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565