U periodu od 07-09.12.2018. godine, u Atini će biti organizovan sajam turizma ( izložbeni centar Metropoliten). Prijavu možete poslati na e-mail marketing@lederexpo.gr a kontakt osoba je Kristofer Papadiotis +30 210 6141164

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Dokumenti