Od 15. do 17. novembra 2017 planirano je da se održi dogadjaj Amsterdam Produce Show and Conference u Amsterdamu, Holandiji.

Događaj pruža mnoštvo prilika učesnicima da naprave kontakte sa međunarodnim kupcima svježih proizvoda, trgovcima i distributerima.

O ovom događaju više na stranici www.amsterdamproduceshow.com .

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Dokumenti