U Kladovu će, u periodu 19-23. juli 2017. godine,  biti održan festival podunavskih zemalja pod nazivom „IRON GATE 2017. Kladovo“.

U okviru programa predviđeni su kulturni programi, sportske manifestacije, izložbe, predstavljanje nacionalnih i lokalnih turističkih organizacija, Sajam malih i srednjih preduzeća, održavanje panela, a u centralnoj gradskoj zoni planirano je postavljanje 150-200 tipskih štandova, na kojima bi se učesnici festivala predstavili sa svojim postavkama.

Detaljne informacije o navedenom festivalu dostupne su na web stranici: http://www.irongatefest.com/

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Dokumenti