Udruženje srpskih poslovnih ljudi u Švajcarskoj (USPS), organizuje prolećni sajam pod nazivom USPS-Expo 2017. Sajam će biti organizovan od 2. do 4. Juna 2017 godine u Cirihu. Više informacija o sajmu potražite u desno u rubrici Dokumeti.

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565