Međunarodni sajam „THE TIMES OF INDIA – GLOBAR SPORTS SHOW 2018 (GSS 2018)“ se organizuje u periodu od 13.-15.12.2018. godine. Više informacija potražite na www.toi-gss.com

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Dokumenti