U periodu  od 18. do 21.05.2017. godine, biće organizovan „13. Sajam privrede Tešanj 2017“. Sajam će biti organizovan, na lokalitetu Kraševo DC – Carina Tešanj

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565