Sajam vina i poljoprivrednih proizvoda zemalja „16+1” (Kina i zemlje Centralne i Istočne Evrope), će biti organizovan u okviru 20. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, u periodu 04 – 08. aprila 2017. godine. Pokrovitelj Sajma vina i poljoprivrednih proizvoda „16+1“, u okviru Mostarskog sajma je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Prvog dana sajma (04.04.2017. godine) će biti održan Okrugli sto na temu „Vina i poljoprivredni proizvodi zemalja 16+1“,  dok je za drugi dan sajma (05.04.2017. godine) planirano održavanje Poslovnog foruma Kina+16. Organizatori događaja su Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Asocijacija za promociju poljoprivredne saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (APACCCEEC) i Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

U okviru ovog sajma, biće organizovane rezentacije i diskusija o industriji vina u BiH i zemljama Centralne i Istočne Evrope, uvoznim i izvoznim propisima, te mogućnostima izvoza vina iz ovih zemalja u Kinu, dok se Poslovni forum sastoji iz dvije tematske cjeline: Projekat „16+1 Logistički hub e-trgovine“ u Kini i zemljama Centralne i Istočne Evrope i Projekat „16+1 Demonstracija modernog poljoprivrednog parka“ u Kini i zemljama Centralne i Istočne Evrope.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na Okruglom stolu i Forumu ispunjenu prijavu dostavite najkasnije do četvrtka 30.03.2017. godine. Molimo Vas da u prijavnom obrascu označite događaj na kome želite učestvovati, okrugli sto i/ili forum.  Kontakt osoba u Spoljnotrgovinskoj komori BiH je g-đa Ivana Knežević (tel: 033 566 237, e-mail: ivana.knezevic@komorabih.ba, fax: 033 566 239). Kontakti u Privrednoj komori Republike Srpske su Jelena Rodić i Gordana Višekruna (tel: 051 222 986, jelenat@komorars.ba i gordanas@komorars.ba, faks: 051 215 565).

Ujedno, ukoliko ste zainteresovani samo za kataloško predstavljanje na zajedničkom štandu, najljubaznije Vas molim da nam do četvrtka, 30.03.2017. godine dostavite promotivni materijal u Privrednu komoru Republike Srpske, kancelarija broj 4.

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565