Kompanija Majd u koordinaciji sa Javnom kompanijom za sajmove i komercijalne usluge, organizuje Sajam za zaštitu sigurnosti zajednice u Bagdadu, u periodu od 04. do 06.12.2018. godine.

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Dokumenti