Ambasada Republike Turske u Sarajevu u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, u periodu 5-8.4.2017. godine, organizovati posjetu  bosanskohercegovačkih privrednika iz oblasti automobilske industrije sajmu Automechanika, koji se održava u Tuyap sajamskom i kongresnom centru u Istanbulu.  Planirano je da tokom posjete bude održan i Buyer Mission Program, u okviru kojeg će biti organizovani bilateralni sastanci bh. i turskih privrednika

Sajam Automechanika Istanbul se svrstava među tri vodeća svjetska sajma iz oblasti automobilske industrije. Prošle godine 1.282 izlagača iz 34 zemlje privuklo je preko 42.000 poslovnih posjetilaca iz preko 100 zemalja. Sajam predstavlja idealnu platformu za  razvoj novih izvoznih i uvoznih mogućnosti kompanija kao i poslovni rast.

Troškovi smještaja sa doručkom (za po jednog predstavnika iz kompanije) će biti finansirani od strane Ministarstva ekonomije Republike Turske. Troškove avio karata snose same kompanije

Sve kompanije iz oblasti automobilske industrije koje imaju interes da učestvuju u ovoj posjeti i poslovnim susretima molimo da popune aplikacioni formular iz priloga i  dostave najkasnije do utorka 07.03.2017. na e-mail: aida.klemencic@komorabih.ba i na mail: saraybosna@ekonomi.gov.tr. Kompanije su obavezne popuniti aplikacioni formular u potpunosti, potpisati i ovjeriti. Kontakt osoba je Aida Vidimlić (tel: 033 566 233).

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565