Ministarstvo vanjskih poslova BiH je obavješteno od strane Ambasade Republike Irana u Sarajevu, o održavanju stručnih međunarodnih sajmova za period od maja 2017. – mart 2018. godine.

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Dokumenti

Sajmovi