Učesnici će dobiti priliku da saznaju o najnovijim dogadjajima i iskoriste brojne poslovne mogućnosti koje su dostupne u različitim sektorima .

Gordana Višekruna

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Jelena Rodić

+387 51 222 986

+387 51 215 565

Dokumenti