M:tel i Saga RS predstavili nove Cloud Security usluge

DSCN0861Kompanije m:tel i Saga RS danas su u prostorijama Komore predstavili nove Cloud Security usluge, koje obezbjeđuju zaštitu i integritet sistema, računara i podataka od svih neželjenih upada i zlonamjernih aktvnosti koje danas sve više prisutne na Internetu.
Ova usluga obuhvata pružanje upravljanog Firewall rješenja zajedno sa Unified Threat Management servisima i izvještavanjem o svim aktivnostima, uz mjesečnu naknadu, bez inicijalnih ulaganja za implementaciju sistema.
Na ovaj način kompanije mogu da se fokusiraju na svoje primarno poslovanje, ne gubeći resurse i vrijeme na uspostavljanje sigurnosnih polisa, prepuštajući u potpunosti ovaj dio zaštite svog informacionog sistema m:tel-ovim stručnjacima. Usluga je posebno korisna svim kompanijama koje brinu o sigurnosti sistema na kojima rade a ne žele da sredstva investiraju u skupa Firewall rješenja .

Leave a Reply