Obuka u Trebinju: Javno privatno partnerstvo – saradnja za budućnost

U sklopu implementacije projekta „Javno privatno partnerstvo“, predviđeno je održavanje obuka za predstavnike privatnog sektora na temu „Javno privatno partnerstvo“.

Jednodnevna obuka za predstavnike poslovne zajednice održaće se u Trebinju, u hotelu Leotar, 28.09.2017. godine, a obuhvatiće slijedeće teme: Javno privatno partnerstvo u praksi, Proces provođenja projekta javno-privatnog partnerstva iz perspektive privatnog sektora, Priprema ponuda privatnog sektora u projektima javno-privatnog partnerstva, kao i Ugovaranje i monitoring.

Obuka je namijenjena predstavnicima privatnog sektora koji su, na neki način, već uključeni u aktivnosti iz pomenute oblasti, ali i svima onima koji smatraju da će kroz navedenu obuku steći nova znanja koja će im koristiti u daljem obavljanju poslova i zadataka.

Svi učesnici će dobiti trening materijale, koji između ostalog uključuju i tri namjenski priređene publikacije, Trening vodič za javno-privatno partnerstvo, Metodologija za JPP, te Metodologija za procjenu vrijednosti za novac u projektima javno-privatnog partnerstva – kao i sve ostale prateće materijale.

(Više detalja o sadržaju knjiga, predavačima kao i JPP možete pronaći na internet stranici: www.jpp.ba)

Svi troškovi obuke, uključujući radne materijale, ručak, kafe pauze i si. biće pokriveni iz sredstava projekta predviđenih za te namjene.

Prijave za učešče u jednodnevnoj obuci možete poslati na slijedeće kontakte:

Lejla Mehmedović, l.mehmedovic.jpp@gmail.com

Dženana Mešić, dz.mesic.jpp@gmail.com

Projekat „Javno privatno partnerstvo“ i Privredna komora Republike Srpske, dana 18.7.2017. godine,  potpisali su Memorandum o saradnji sa ciljem da zajednički promovišu ovaj oblik poslovne saradnje i približe ga predstavnicima privredne djelatnosti.

Leave a Reply