Održan okrugli sto: „Arbitraža kao način rješavanja privrednih sporova“

By 7. новембра 2018. Novosti iz Komore, slide No Comments

Približavanje alternativnih načina rješavanja privrednih sporova, kao što su arbitraže, čije odluke imaju snagu izvršne isprave, odnosno snagu odluke redovnog suda, cilj je okruglog stola „Arbitraža kao način rješavanja privrednih sporova“, koji je danas, u prostorijama Komore u Banjoj Luci, organizovala Spoljnotrgovinska Arbitraža pri Privrednoj komori Republike Srpske u saradnji sa „Кonrad Adenauer“ fondacijom.

Na okruglom stolu održana su četiri predavanja istaknutih profesora pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i arbitara Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Podsjećamo, pri Privrednoj Кomori Republike Srpske djeluje Spoljnotrgovinska arbitraža, koja rješava sporove sa inostranim elementom i Arbitraža, koja rješava sporove između članova Кomore, radi sporazumnog rješavanja tih sporova, posredovanjem ili odlučivanjem o tim sporovima, ako stranke ugovore nadležnost arbitraže.

Leave a Reply