Održana prezetacija: „Inovativna poslovna rješenja bazirana na digitalnim tehnologijama u MSP u BiH“

By 17. јуна 2019. Nekategorizovano No Comments

IKTPrivredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, organizovala je danas u prostorijama Komore prezentaciju „Inovativna poslovna rješenja bazirana na digitalnim tehnologijama u malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH“.

Ova prezentacija, kojoj je prisustvovao veliki broj predstavnika domaćih kompanija, organizovana je u okviru GIZ projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa planiranim aktivnostima projekta, te primjerima digitalnih rješenja iz poslovne prakse u BiH.

Primjere su prezentovali predstavnici kompanija „Krajina Klas“ d.o.o. Banja Luka, „DVS“ d.o.o. Banja Luka, „Digivox“ d.o.o. Banja Luka, „Media Lab“ d.o.o. Banja Luka, kao i gosti iz njemačkog Centra za robotiku – DKR Centar Tuzla, uz prezentaciju kolaborativnog robota.

Primarni cilj ovog projekta, koji se u ovoj fazi provodi od marta 2019. do septembra 2021. godine, je da obezbijedi podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH da unaprijede svoje inovacione kapacitete putem korištenja digitalnih tehnologija.

Ovaj cilj biće ostvaren kroz aktivnosti koje će u MSP unaprijediti razumijevanje prilika koje proizilaze iz poslovnih inovacija baziranih na digitalnim rješenjima, unaprijediti raspoloživost odgovarajuće podrške za preduzeća u ovoj oblasti, te ojačati saradnju MSP sa donosiocima relevantnih politika, predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija.

Uzimajući u obzir predočeni interes, kapacitete i potrebe MSP u ovoj oblasti, biće odabrano oko 200 preduzeća u BiH, sa kojima će se direktno sarađivati u provođenju aktivnosti projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“.

Nosioci realizacije projekta nadaju se da će ova prezentacija, kao i aktivnosti koje će projekat Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH provoditi u narednom periodu u regiji Banja Luka opravdati očekivanja i osigurati interes prirvednika za učešće u projektnim aktivnostima.

Privredna komora RS je partner na ovom projektu, a sekretar granskog udruženja za IKT u Privrednoj komori RS, Slobodan Dragičević, naglasio je da će PKRS u okviru ovog projekta težiti ka formiranju Centra za digitalnu transformaciju i na razne načine kao i sredstvima iz projekta podržati proces digitalizacije proizvoda, usluga ili poslovnog modela u domaćim privrednim društvima. Isto tako, Komora će težiti boljem povezivanju IKT sektora sa ostalim sektorima kako bi se vrijednosti proizvoda i usluga uvećale. Ujedno, i jedni i drugi će moći raditi na razvoju Core Business rada privrednih društava!

U toku prezentacije robota i umrežavanju već su postignuti usmeni dogovori oko saradnje privrednih društava u čemu će PKRS dati svoj nesebičan doprinos.

Sve zainteresovane kompanije za učešće u ovom projektu treba da popune upitnik (koji možete preuzeti na linku) kako bismo što bolje imali sliku stvarnog stanja:   https://www.eankete.com/lat/anketa/147/giz-digitalizacija

Leave a Reply