Zakonom o Privrednoj komori Repubulike Srpske, ustanovljena je Spoljnotrgovinska arbitraža, Arbitraža i Sud časti.

SPOLJNOTRGOVINSKA ARBITRAŽA PRI PRIVREDNOJ KOMORI REPUBLIKE SRPSKE

Pravilnikom o Spoljnotrgonskoj arbitraži pri PKRS, propisana je nadležnost za rješavanje sporova i to ako su stranke ugovorile odnosno prihvatile njenu nadležnost i ukoliko je bar jedna od stranaka strano pravno ili fizičko lice. Spoljnotrgovinska arbitraža pri PKRS rješava sporove iz spoljnotrgovinskih i drugih međunarodnih poslovnih odnosa, uključujući i:

  • sporove u vezi brodova i vazduhoplova, odnosno međunarodne sporove na koje se primjenjuje vazduhoplovno i plovidbeno pravo,
  • sporove iz ugovora o osnivanju preduzeća i drugih oblika organizovanja u mješovitoj svojini,
  • sporove iz ugovora o stranim ulaganjima,
  • sporove iz ugovora o koncesiji,
  • sporove iz ugovora o pravima intelektualne svojine (autorska i srodna prava, prava industrijske svojine, prava zaštita know-how-a, prava iz oblasti nelojalne konkurencije) i sporove o zaštiti firme, i
  • druge sporove iz međunarodnih poslovnih odnosa.

Pravilnik o Spoljnotrgovinskoj arbitraži
THE RULES OF THE FOREIGN TRADE COURT OF ARBITRATION
Preporučena arbitražna klauzula

Lista arbitara

Tarifa troškova Spoljnotrgovinske arbitraže pri PKRS

STALNI IZBRANI SUD PRI PRIVREDNOJ KOMORI REPUBLIKE SRPSKE

Pravilnikom o Stalnom izbranom sudu pri PKRS, definisano je da je ovaj sud nezavisan i samostalan u svom radu, te da je nadležan za rješavanje privrednih sporova između domaćih privrednih subjekata, ako stranke pismeno ugovore nadležnost tog suda.

Pravilnik o Stalnom izbranom sudu
Odluka o sudijama Stalnog izbranog suda

SUD ČASTI PRI PRIVREDNOJ KOMORI REPUBLIKE SRPSKE

Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja, narušavanju jedinstvenog tržišta i monopolističkim radnjama na tom tržištu, te o povredama Kodeksa poslovne etike Privredne komore Republike Srpske.
Pravilnik o Sudu casti PK RS
Odluka o sudijama Suda časti PKRS

Sjedište Spoljnotrgovinska arbitraže, Stalnog izbranog sud (Arbitraže) i Suda časti 

Privredna komora Republike Srpske
Đure Daničića 1/II
78000 Banja Luka

email: starbitraza@komorars.ba

ARBITRAŽNI ODBOR ZA POTROŠAČKE SPOROVE PRIVREDNE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE
Na osnovu člana 129. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 06/12 i 63/14) pri Privrednoj komori Republike Srpske osniva se Odbor za potrošačke sporove radi rješavanja sporova između trgovaca i potrošača, kao nezavisan organ koji je u svom odlučivanju samostalan.
Pravilnik o arbitražnom odboru za potrošačke sporove PKRS
Odluka o visini i načinu plaćanja troškova pred Arbitražnim odborom za potrošačke sporove PKRS

Dragana Kokot Gambiroža

+387 51 215 784

+387 51 215 565

Miroslav Minić

+387 51 222 991

+387 51 215 565