Poziv na sastanak sa predstavnicima ruskog trgovačkog lanca

Kompanija Neumannpartners, čiji je glavni klijent i partner jedna od najvećih ruskih kompanija u oblasti maloprodaje – „O Key Group“, izrazila je interesovanje da istraži mogućnosti kontinuiranog uvoza prehrambenih proizvoda visokog kvaliteta iz Republike Srpske na rusko tržište. „O Key Group“, trenutno posjeduje više od 70 hipermarketa i 85 supermarketa, zapošljava više od 20 000 ljudi i ima godišnji obrt od više od 2,2 milijarde eura.

S tim u vezi, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić, dogovorio je sastanak sa direktorom „O Key Group“, Arminom Burgerom, koji će biti održan u Banjoj Luci, dana 10.05.2019. godine.

U toku ove posjete predstavnika ruske kompanije planirano je i održavanje sastanak sa proizvođačima prehrambenih proizvoda i roba široke potrošnje, te obilazak nekoliko proizvodnih društava, kako bi direktor „O Key Group“, Armin Burger, stekao potpuniju sliku o proizvodnim kapacitetima, standardima poslovanja i mogućnostima uspostavljanja saradnje u ovoj oblasti.

Imajući u vidu izloženo, Privredna komora Republike Srpske organizuje susrete privrednika iz Republike Srpske sa predstavnicima ruske kompanije „O Key Group“ sa ciljem prezentacije naših potencijala i mogućnosti uspostavljanja direktnih kontakata i saradnje.

Slijedom navedenog, pozivamo Vas da 10.05.2019. godine, prisustvujete planiranom sastanku u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, ulica Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka, sa početkom u 11.00 časova, a svoje prisustvo na istom potvrdite najkasnije do srijede, 08.05.2019. godine, na slijedeće kontakte:

Jelena Đurić

E-mail: jelenadj@komorars.ba

Tel: 051/232-950

Leave a Reply