Poziv na seminar „Izmjene standarda zaštite životne sredine ISO 14001:2015“

Poziv na seminar „Izmjene standarda zaštite životne sredine ISO 14001:2015“, možete preuzeti u prilogu.

Seminar ima za cilj blagovremeno informisanje i razumijevanje novih zahtjeva standrada za zaštitu životne sredine. Polaznici će biti upoznati sa zahtjevima standarda ISO 14001:2015 i primjerima iz prakse.

Poziv za seminar

Leave a Reply