Prva sjednica Komisije za raspodjelu detašmana PKRS

By 27. августа 2015. Najave događaja, slide No Comments

U vezi sa članom 5. stav 2. Instrukcije za raspodjelu detašmana za zapošljavanje radnika bosanskohercegovačkih preduzeća u SR Njemačkoj za detašmansku 2015/2016. godinu (Sl. gl. BiH, br. 63/15), nakon isteka roka za prijavu na Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj republici Njemačkoj u detašmanskoj 2015/2016. godini, Privredna komora Republike Srpske, izdaje slijedeće

OBAVJEŠTENJE
UČESNICIMA JAVNOG KONKURSA
za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj republici Njemačkoj
u detašmanskoj 2015/2016. godini

Prva sjednica Komisije za raspodjelu detašmana Privredne komore Republike Srpske, biće održana 1. septembra 2015. godine, prostorijama Privredne komore Republike Srpske, ul. Đure Daničića 1/II, Banja Luka, sa početkom u 13,00 časova.

Na dnevnom redu Prve sjednice Komisije za raspodjelu detašmana Privredne komore Republike Srpske, biće otvaranje pristiglih prijava i utvrđivanje sadržaja prijava i dostavljene dokumentacije u skladu sa uslovima definisanim u Javnom konkursu za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj republici Njemačkoj u detašmanskoj 2015/2016. godini.

Pravo prisustva Prvoj sjednici Komisije za detašmane Privredne komore Republike Srpske imaju svi učesnici na Javnom konkursu za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj republici Njemačkoj u detašmanskoj 2015/2016. godini.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Spasoje Albijanić

Leave a Reply