Radionica: „Predstavljanje Komentara Carinske Tarife”

Privredna komora Republike Srpske, a u saradnji sa EUTPA, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Upravom za indirektno oporezivanje BiH, organizuje radionicuna temu “Predstavljanje Komentara Carinske Tarife”.

Više informacija potržite u Pozivu i Programu.

Leave a Reply