Registracija primarnih korisnika elektronskih usluga UIO BiH

Budući da je ostalo još nekoliko dana do isteka redovnog roka za registraciju primarnih korisnika elektronskih usluga UIO, ovim putem pozivamo sve poreske obveznike koji nisu izvršili registraciju da dođu u Odsjek za poreze u nadležnom regionalnom centru prema sjedištu poreskog obveznika i na licu  mjesta uz pomoć službenika UIO izvrše registracije. Radno vrijeme regionalnih centara UIO je od 08:00 – 16:00 sati,  a adrese su:

 

Regionalni centar Banja Luka: Ulica Mladena Stojanovića 7, Banja Luka

Regionalni centar Mostar: Rodoč bb, Mostar

Regionalni centar Sarajevo: Zmaja od Bosne 47b, Sarajevo

Regionalni centar Tuzla: Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla

 

Naime, UIO je u svojim regionalnim centrima obezbjedila mogućnost poreskim obveznicima, koji još uvjek nisu registrovani za elektronske usluge da na licu mjesta izvrše registraciju. Da bi se ovaj proces uspješno završio neophodno je da odgovorna lica ili njihovi zastupnici ponesu sa sobom pečat, kako bi mogli ovjeriti Izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga UIO.

Ovim putem podsjećamo vas da je članom 78. stav (5) Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj:93/05, 21/06, 60/06, 3/07, 65/10, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17) i članom 34. stav (5) Pravilnika o primjeni  Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/09, 80/11, 48/12, 74/14 i 85/17) propisano podnošenje PDV odnosno PDA  prijava elektronskim putem od poreskog perioda januar 2019. godine. Osim toga,  UIO je izradila Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), kojim je propisan način i postupak registracije korisnika elektronskih usluga UIO, određeno  je ko može biti korisnik elektronskih usluga UIO, prava i obaveze korisnika elektronskih usluga UIO, postupak promjene podataka na e-portalu i postupak deaktiviranja prava korisničkog naloga za korisnika elektronskih usluga UIO. U navedenom Uputstvu u članu 2. pod c) propisano je da se pod pojmom „primarni korisnik elektronskih usluga UIO“ podrazumijeva odgovorno lice obveznika indirektnih poreza.

Redovan rok za podnošenje prijava za registraciju primarnih korisnika za elektronske usluge UIO ističe 01.01.2019. godine. Međutim, UIO će u svojim regionalnim centrima tokom januara 2019. godine biti na usluzi poreskim obveznicima i pomoći ima da na licu mjesta izvrše registraciju.

Na kraju još jednom pozivamo sve poreske obveznike da se što prije registruju za elektronske usluge. Oni koji to ne urade, od poreskog perioda januar 2019. godine neće moći izvršavati svoje redovne obaveze, tj. neće moći podnositi poreske prijave. Kao posljedica nepodnošenja poreske prijave, UIO će izdati obveznicima prekršajne naloge, a osim tog izvršiće se zaduženje poreske obaveze po službenoj dužnosti te će se ovaj iznos potraživati od poreskog obveznika prinudnim putem.

Leave a Reply