Svjetska banka predstavila okvir nove strategije za BiH za period 2016 – 2020

By 16. септембра 2015. Nekategorizovano No Comments

Stručni tim Grupacije Svjetske banke zadužen za pripremu strategije za BiSvjetska banka u PKRSH za period 2016-2020 danas je prezentovao rukovodstvu Privredne komore Republike Srpske okvir nove strategije, s ciljem konsultacija sa predstavnicima realnog sektora.
Grupacija Svjetske banke u Bosni i Hercegovini trenutno radi na pripremi nove strategije za BiH za period 2016-2020. Prva faza pripreme stategije je okončana pripremom sistematske dijagnostike koja, prema novom zajedničkom pristupu Grupacije i vlasti u BiH, identifikuje glavne izazove i potencijale za jačanje ekonomskog rasta, umanjenje siromaštva i omogućava lakše utvrđivanje reformskih prioriteta. U ranoj fazi pripreme ovog dokumenta obavljene su konsultacije sa predstavnicima privatnog sektora, sa posebnim osvrtom na neophodne reforme. Nalazi dijagnostike su predstavljeni vlastima u BiH, a uskoro će biti i javno dostupni.

Leave a Reply