Kompanija Tadbir Avard Payvar (Topco) izrazila je spremnost za saradnju sa zemljama u razvoju , izmedju ostalih i sa Bosnom i Hercegovinom.

Više podataka  o ovoj kompaniji može se dobiti putem sajta  www.topcoint.com

 

Leave a Reply