Bankarski sistem Republike Srpske obuhvata banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije i druge finansijske organizacije čije se osnivanje i poslovanje uređuje posebnim zakonima u kojima je propisano da Agencija za bankarstvo Republike Srpske izdaje dozvole ili odobrenja za rad i nadzire poslovanje.

Bankarski sektor Republike Srpske čini najznačajniji dio ukupnog bankarskog sistema Republike Srpske koji čini 9 banaka sa ukupno 3.254 zaposlenih radnika, od čega je osam banaka sa većinskim privatnim kapitalom, uz dominaciju stranog privatnog kapitala, dok je jedna banka u državnom vlasništvu.DraganaŠ1

U Republici Srpskoj posluje 7 mikrokreditnih organizacija – MKO i to 4 mikrokreditna društva – MKD, kao profitne organizacije i 3 mikrokreditne fondacije – MKF, kao neprofitne organizacije.

MKO

U Republici Srpskoj dozvolu Agencije za bankarstvo za obavljanje poslova lizinga ima jedan davalac lizinga.

Leasing_01

U Republici Srpskoj do sada nije poslovala ni jedna štedno-kreditna organizacija.

 

Dragana Šobot

Sekretar

+387 51 220 611

+387 51 215 565

O Sektoru

Dokumenti

Linkovi

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

dogovor

Udruženje društava za osiguranje: Pozitivno poslovali uprkos teškoćama

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

„Na polugodištu je bilo pet društava koja su imala negativan finansijski rezultat, a nadamo se da će taj broj na kraju godine biti manji, odnosno dva ili tri društva“, rekao je Durmić.

drustva za osiguranje

Višković: Društva za osiguranje da predlože ideje za unapređenje ove oblasti

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Višković je, u razgovoru sa predstavnicima Udruženja društava za osiguranje pri Privrednoj komori Republike Srpske i Agencije za osiguranje Srpske, istakao da je Vlada, uvažavajući ovaj finansijski sektor, otvorena za sve konstruktivne razgovore i realizovanje određenih aktivnosti za unapređenje, u skladu sa zakonskim okvirima.

don1

Grad Banja Luka: Zahvalnica Privrednoj komori RS

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

U svom obraćanju, gradonačelnik Radojičić je zahvalio na dosadašnjoj uspješnoj saradnji koja je život u našem gradu učinila ljepšim i kvalitetnijim. On je podsjetio da su donatori podržali različite projekte kao što su gradnja i obnova vrtića i dječijih igrališta, izgradnja sportskih terena i staza za trčanje, te postavljanje komunalne opreme.

IMG-2908219b1b6d21b2a6d6d8dbab3e37f0-V

Otvoren vrtić čiju je obnovu finansiralo Udruženje društava za osiguranje pri PKRS

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Predsjednik Skupštine Udruženja, Milomir Durmić, rekao je da se ovo udruženje odazvalo pozivu da pomogne opremanje i rekonstrukciju vrtića, te da to predstavlja primjer na koji će Udruženje sarađivati i sa drugim lokalnim zajednicama.