Udruženje šumarstva i prerade drveta Privredne komore Republike Srpske je osnovano na osnovu Odluke o obrazovanju udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske broj 01-1162/08 od 31.10.2008. godine
U okviru komorskog sistema Republike , ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblastima šumarstva, prerade drveta i proizvodnje namještaja .

Skupština Udruženja broji 45 članova, a Izvršni odbor broji 17 članova.

Predsjednik Skupštine udruženja je g. Stojko Blagojević iz JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, a potpredsjednik je g-din Janko Petrović iz Petroprojekt d.o.o. Bratunac

Predsjednik Izvršnog odbora je g-din Milan Kovač iz DI Šipovo a.d. Šipovo, a potpredsjednik je g-din Zoran Stojičić iz JPŠ „Šume Republike Srpske a.d. Sokolac.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Drvoprerada

Namještaj iz RS pred evropskim kupcima

| slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade u Privrednoj komori RS Lazo Šinik ističe za “Glas Srpske” da Srpska konstantno bilježi trend rasta kada je riječ o proizvodnji i izvozu namještaja.

Proizvođač babybay pomoćnih kreveta za bebe traži poslovne partnere

| Prilike za partnerstvo, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Renomirani njemački proizvođač babybay pomoćnih kreveta za bebe (www.babybay.de) traži nove poslovne partnere u Bosni i Hercegovini. Obzirom na veliku potražnju, njemačka kompanija traži nove dobavljače koji mogu proizvoditi pomoćne…

drvoprerada

Drvoprerađivački sektor u RS dobija strateška preduzeća: Prerađivači ipak rezervisani

| Aktuelnosti, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Iako je ova vijest obradovala drvoprerađivače, oni su prilično rezervisani kada je implementacija u pitanju, s obzirom na to da su, kako poručuju, slična rješenja postojala i ranije, a ostala su samo mrtvo slovo na papiru.

Sume RS 1

Manja proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata

| Novosti iz Komore, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade u Privrednoj komori Republike Srpske Lazo Šinik rekao je da se u posmatranom periodu pojavio kontinuitet odstupanja u odnosu na ostvareni nivo u prethodnoj godini.

Lazo Šinik

Sekretar

+387 51 215 446

+387 51 215 565

Strategije i regulativa

Strategija razvoja šumarstva RS 2011-2021
Strategija razvoja drvoprerađivačke industrije RS 2014-2018