Prema Zakonu o Privrednoj komori Republike Srpske (Službeni glasnik br. 65/08) i Statutu Privredne komore Republike Srpske (Službeni glasnik br. 121/08) Komora organizuje svoj rad u okviru jedinstvenog komorskog sistema preko Područnih privrednih komora i preko udruženja koja se organizuju za pojedine privredne grane.

U skladu stim članovi komore koji se organizuju u Udruženje energetike su privredna društva svrstana na osnovu registracije djelatnosti ili proizvodnih programa iz kojih proističu i zajednički interesi koji se ostvaruju kroz rad ovog Udruženja.

Osnovni cilj udruženja je zastupanje i promocija zajedničkih interesa pred republičkim i drugim tijelima i unapređenje djelatnosti metalurgije i prerade metala.

Ciljevi Udruženja realizuju se kroz niz aktivnosti od kojih su najznačajnije :

 • Pokretanje inicijativa, razmatranje i davanje mišljenja i predloga na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i drugih strateških dokumenata koji su u funkciji razvoja i rada privrednih društava članica ovog Udruženja.
 • Praćenje i analiza privrednih kretanja u privredi sa posebnim osvrtom na ovaj sektor
 • Aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekata iz zemlje i inostranstva kroz poslovne susrete, dolazeće i odlazeće misije, sajamske nastupe i posjete.
 • Organizovanje seminara i drugih stručnih skupova iz djelatnosti privrednih društava
 • Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama u zemlji i inostarnstvu
 • Prikupljanje, obrada različitih podataka potrebnih našim članicama
 • Istraživanje tržišta i saradnja sa privrednim društvima u ovim aktivnostima
 • Saradnja sa udruženjima komora iz BiH i inostranstva
 • Izrada brošura i ostalih informacionih materijala
 • Poslovi proizašli iz javnih ovlaštenja
 • Drugi poslovi i zadaci kojima se razvija i unapređuje poslovanje privredne grane

Udruženje ostvaruje svoje zadatke utvrđene Statutom Privredne komore i Pravilnikom o organizaciji i radu Udružnja neposredno i preko svojih predstavnika u organima i tijelima Udruženja.

Organi Udruženja su Skupština Udruženja i Izvršni odbor udruženja, a u zavisnosti od specifičnih interesa članica niži oblici organizovanja su Grupacije i Odbori koji su sastavni dijelovi Udruženja.

U okviru Udruženja energetike djeluje Grupacija distributera nafte i naftnih derivata.

Skupština broji 21 člana. Predsjednik Skupštine je Željko Kovačević, MH ERS.

 

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

SET

Poziv za učešće na Samitu energetike “SET Trebinje 2020”: „Energetska budućnost Zapadnog Balkana“

| Aktuelnosti, Energetika i rudarstvo, slide | No Comments

Za sve članice Privredne komore Republike Srpske, koje se prijave preko Komore, obezbijeđen je popust od 30%.

download (1)

Javni poziv za dodjelu sredstava u oblasti energetike i rudarstva u 2020.godini.

| Energetika i rudarstvo | No Comments

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava podsticaja radi unapređenja poslovnih procesa, konkurentnosti i efikasnosti poslovanja privrednih društava i privrednih oblasti u području vađenja ruda i kamena, prerađivačke industrije i…

goga 2

Prodaja građevinskih objekata

| Energetika i rudarstvo, Prilike za partnerstvo | No Comments

Prodaja građevinsksih objekata, Saračica Banja Luka. Hala 1 –  1137,20 m2, dimenzija obejkta D=57,00 m, Š=21,00 m, spratnost P Hala 2 – 1296, 80 m2, dimenzije objekta D= 65,00 m,…

struja

Zajedničko saopštenje Privredne komore RS i Elektroprivrede RS

| Energetika i rudarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Korigovani su ugovori o snabdijevanju električnom energijom za najveće potrošače industrijske struje sa Elektroprivredom Republike Srpske. Predstavnici 28 preduzeća su danas potpisali ugovore na bazi nove cijene od 35 evra po MWh sa rokom važenja od 16 mjeseci.